– Det är inte bra att man möter till exempel patienter och luktar rök, säger Peter Möllersvärd, folkhälsochef i Region Västernorrland, till Sveriges Radio Västernorrland om syftet med beslutet.

Regionfullmäktige i Västernorrland har beslutat om en ny striktare tobakspolicy som innebär att medarbetare som vill röka under arbetspasset, måste stämpla ut och byta om till sin vanliga kläder. Även patienter ska uppmuntras till tobaksstopp och nyanställda ska informeras om att regionen är en rökfri arbetsplats. Medarbetare som vill ha hjälp med att sluta med tobak ska få stöd för avvänjning, enligt policyn.

Region Västernorrland pekar även på en rättviseaspekt.

– Det är inte okej att man tar flera rökpauser under arbetsdagen när inte ickerökarna kan ta rast i samma utsträckning, säger Peter Möllersvärd till Sverige Radio Västernorrland.

På samtliga sjukhus i Västernorrlands län gäller sedan tidigare krav på rökpaus två månader före och två månader efter all planerad kirurgi, för att minska risken för allvarliga komplikationer. Flera regioner har liknande bestämmelser.