– Jag tror att många inte har förstått vilka dramatiska effekter det här får. Det viktigaste är patientperspektivet. Patienternas och medborgarnas möjlighet att få insyn i hur läkemedel och skattemedel används försvåras avsevärt, säger Mikael Hoffmann och tillägger:

– Patienter kommer till exempel inte kunna få insyn i om introduktion av nya läkemedel sker på ett jämlikt sätt.

Det är i ett mejl till myndigheter och sakkunniga inom läkemedelsområdet den 28 januari som Socialstyrelsen meddelat omgående inskränkningar i hur myndigheten lämnar ut uppgifter om statistik för enskilda läkemedel. Inskränkningarna rör enligt Socialstyrelsen statistik som visar försäljningsvolymer av specifika läkemedelsprodukter, till exempel varunummer eller produktnamn i kombination med antal förpackningar.

Av mejlet – som Läkartidningen tagit del av – framgår också att myndigheten lutar sig mot en dom i kammarrätten i juni förra året, där ett dosföretag fått nej till att ta del av försäljningssiffror.

E-hälsomyndigheten har gjort samma tolkning av domen. Enligt myndigheten kan uppgifterna inte lämnas ut eftersom de »röjer enskilds ekonomiska förhållanden och utlämnanden strider mot offentlighets- och sekretesslagen«.

I det aktuella mejlet säger sig Socialstyrelsen gärna vilja höra från berörda parter, för att få en mer fullständig bild av vilka konsekvenser som förändringen får. Nu på fredag den 8 februari har därför berörda organisationer och företag bjudits in till ett möte.

Michael Hoffmann betonar att den juridiska tolkningen av domen ifråga mycket väl kan vara korrekt.

– Men jag vänder mig emot att Socialstyrelsen inte visade en konsekvensanalys av vad de här inskränkningarna innebär i praktiken, när det här kommunicerades, säger Mikael Hoffmann.

I en konsekvensanalys som han nu själv gjort, och skickat till ett antal beslutsfattare, varnar han för flera allvarliga följder. Enligt Mikael Hoffman kommer vare sig nya, äldre eller ovanliga läkemedel – som ofta bara har en tillverkare och ingen parallellimport – kunna följas i volym på ett effektivt sätt. Han pekar också på att validering av läkemedelsstatistik försvåras avsevärt.

– Givet att myndigheterna har landat i den här rättstolkningen så är det deras ansvar att initiera ett ärende med socialdepartementet, säger Mikael Hoffmann och fortsätter:

– Hur kan vi lösa den här frågan på andra sätt? Behövs det en förändring av lagstiftningen? Eller behövs det en annan aktör som hanterar läkemedelsstatistiken, för att det ska fungera med lagstiftningen?

Till Dagens Medicin säger Henrik Nordin, statistiksamordnare på Socialstyrelsen, att han har svårt att se hur myndigheten skulle ha kunnat agera annorlunda. 

Han säger också att de gjort en översiktlig konsekvensanalys, som först nu, när rättsläget är utrett, kan fördjupas.

– Men med det resultat som rättsutredningen gav så kan vi inte fortsätta med utlämnandena, även om vi förstår att detta försvårar för många. Nu hoppas vi på hjälp från berörda aktörer med den djupare konsekvensanalysen, säger Henrik Nordin till Dagens Medicin.