Under måndagen beslutade regionfullmäktige i Dalarna att man ska tillåta tillfälliga listningsstopp på regionens vårdcentraler. Bakgrunden är att privata Falu vårdcentral i höstas ansökte om att få stoppa listning av patienter eftersom lokalerna var för små. 

– Populära vårdcentraler som lockar patienter ska inte riskera att hamna i en kris på grund av att de är populära och bra. De ska inte hotas av likviditetskris för att de tvingas växa fort, säger regionrådet Sofia Jarl (C) till Dalarnas tidningar. 

Beslutet innebär att vårdcentraler kan ansöka hos regionstyrelsen om tillfälligt listningsstopp vid »särskilda skäl«. Under stoppet ska vårdcentralen följa en godkänd handlingsplan för att på sikt kunna ta emot alla patienter som vill lista sig.

Socialdemokraterna är kritiska. De tycker regionen ska kunna tillåta tillfälliga stopp, men att dessa ska begränsas till maximalt sex månader.

– Det här kan vara aktuellt att ta till för vårdcentraler i stora städer med flera vårdcentraler – när lokalerna blir för små. Men bara under en begränsad tid, säger oppositionsrådet Elin Norén (S) till Dalarnas tidningar. 

 

Läs även: 

Läkare vill ha listningstak för att rädda sin vårdcentral

Nej till listningsstopp i Västernorrland

Vårdcentral i Varberg vill sätta stopp för nya patienter