Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund. Foto: Rickard L Eriksson

– Vi är glada och stolta över att vara ett attraktivt förbund som ökar i medlemsantal, säger Heidi Stensmyren, ordförande Läkarförbundet, på förbundets webbplats.

Under 2017 fick förbundet drygt 2 500 fler medlemmar. Det var då den näst största medlemsökningen av alla Saco-förbund, en ökning med 5 procent sedan 2016.

Den 1 januari 2014 hade förbundet 45 833 medlemmar. Det innebär att medlemsantalet sedan dess har ökat med närmare 20 procent.

Och Läkarförbundets medlemsantal har ökat nästan varje år sedan millennieskiftet. Då hade förbundet runt 35 000 medlemmar. Dagens medlemsantal är en ökning sedan dess med 57 procent.

Läs även:

Läkarförbundet fortsätter att växa

»Läkarförbundet ökar mest«

Läkarförbundet lockar fler medlemmar

Fler har gått med i Läkarförbundet

Läkarförbundet fortsätter att växa