Det är i en debattartikel i Dagens Nyheter som bland andra Carl Johan Sundberg, professor i fysiologi vid Karolinska institutet och medicinsk redaktör i Läkartidningen, påpekar att alldeles för många av de dieter och hälsoråd som lanseras inte baseras på en samlad vetenskaplig grund.

Forskarna anser att många författare av hälsoböcker i sin iver att sprida ett visst budskap tycks ägna sig åt cherry picking av studier – det vill säga bara lyfta fram studier som är i linje med de egna ståndpunkterna.

När nya hälsotrender presenteras i böcker som framställs som vetenskapliga, riskerar det att underminera allmänhetens förtroende för till exempel Livsmedelsverket, Socialstyrelsen och sjukvården, enligt forskarna.

De anser också att det finns en risk att läsare »väljer alternativa vägar baserade på råd från självutnämnda hälsoexperter« i stället för att följa de generella rekommendationer som finns om till exempel fysisk aktivitet, kost och sömn, eller vända sig till sjukvården vid upplevd ohälsa.

Nu vill de hjälpa läsare att välja de böcker som förtjänar att stå bland faktaböckerna.

»Vi föreslår därför att en oberoende aktör, som besitter en bred vetenskaplig kompetens och med uppgift att främja vetenskaplighet, granskar innehållet i böcker som sägs vara grundade i forskning och vetenskap«, skriver forskarna bakom debattartikeln.

De slår också hål på några av de påståenden som de nyligen stött på i populära hälsoböcker:

  • Nej, hälsoeffekterna av antiinflammatorisk kost är inte vetenskapligt belagda.
  • Nej, det är inte klarlagt att tarmfloran orsakar psykisk sjukdom som kan motverkas med en viss kosthållning.
  • Nej, friska människor får inte ett surt blod.
  • Nej, man blir inte ännu friskare av att äta enskilda livsmedel.
  • Nej, enskilda livsmedel skyddar inte mot depression, Parkinsons sjukdom eller andra neurologiska sjukdomar.
  • Nej, maten i livsmedelsbutikerna är inte så näringsfattig att den behöver kompletteras med tillskott av vitaminer och mineraler.