Antalet utdömda prövotider för läkare ökade från 22 stycken till 28 stycken förra året. 

När patientsäkerhetslagen infördes 2011 förväntades prövotiderna för legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal öka rejält. I och med den nya lagen kopplades prövotiden samman med en treårig prövotidsplan. Tidigare hade den som belagts med prövotid kunnat hålla sig undan i tre år, till exempel genom att jobba utomlands, och på så sätt slippa kontroll. Prövotid med en åtgärdsplan ansågs vara en effektivare patientsäkerhetsåtgärd för att komma tillrätta med vårdpersonal som begått fel i tjänsten, än att döma ut disciplinåtgärder.

Patientsäkerhetsutredningens huvudsekreterare Per-Anders Sunesson förutspådde en 25-procentig ökning av antalet prövotider. Samtidigt hoppades han att antalet återkallade legitimationer skulle minska. 

– Prövotid bör fungera så att de som av ett eller annat skäl har halkat snett, brister i kompetens eller har missbruksproblem under en prövotidsperiod ska komma på rätt köl och kunna fortsätta i sitt yrke, sa han till Läkartidningen när lagen trädde i kraft.

De första åren efteråt syntes dock ingen skillnad, men 2017 kom ett tydligt trendbrott med fler prövotider. En trend som alltså fortsatte förra året.

Är det effekten av patientsäkerhetslagen som syns?

– Ja, dels är det nog det. Dels tror jag det beror på att prövotidsplanerna utvecklats mer och mer. Det är särskilt tydligt när det gäller individer med missbruksproblem, säger Susanne Billum, ordförande i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN).

Den vanligaste anledningen är sjukdom eller liknande omständighet. Främst handlar det om personer med missbruksproblem, enligt Susanne Billum som beskriver åtgärden som effektiv.

Petra Carlbaum, processutvecklare på Inspektionen för vård och omsorg (IVO), håller med om att prövotid är en bra åtgärd.

– De som tar sig igenom en prövotid kan komma tillbaka som fullgoda yrkesutövare. Och de som inte kan genomföra en prövotid kanske inte ska jobba som legitimerad yrkesutövare.

Hon tycker åtgärden är effektiv även i fall av oskicklighet.

– Det är en skyddsåtgärd. Att man ska få en chans att komma tillrätta med de problem som man har. Då får man ofta en prövotidsplan som innebär att man ska handledas under prövotiden och ha en handledare som kan utvärdera ens arbete. 

Läs också:

Fördubbling av antalet återkallade legitimationer

Fler legitimationer dras in på grund av olämplighet