Som Läkartidningen tidigare berättat har 23 personer – däribland fyra läkarstudenter – dömts till böter och villkorlig dom efter att ha fuskat under högskoleprovet. Efter domen återkallade Universitets- och högskolerådet (UHR) provresultaten för 22 personer (i ett fall har beslut ännu inte fattats). 12 av de 23 hade sökt och antagits till utbildningar. I början av februari meddelade UHR läkarutbildningarna i Linköping, Lund, Uppsala och Örebro om att de har läkarstudenter som fuskat sig till sin plats.

Läkarstudenten i Örebro som dömdes och har fått sitt provresultat ogiltigförklarat, har nu blivit av med sin plats på läkarutbildningen.

– Personen i fråga har inte tagit några poäng och det ligger dessutom ett tidigt avbrott redan på första kursen så vi har inte behövt brottas med problemet att hantera redan erhållna poäng, skriver Janne Andersson som är chef vid studentavdelningen på Örebro universitet i ett mejl till Läkartidningen.

Han motiverar beslutet med att grunden för det antagningsbeslut som har fattats vid Örebro universitet försvunnit i och med att UHR återkallat resultatet på högskoleprovet som genomfördes i oktober 2017.

Det är första gången en läkarstudent stängs av på grund av fusk på högskoleprovet vid Örebro universitet. Man har haft ett liknande fall tidigare, men då rörde det en student på civilekonomprogrammet.

Även vid läkarutbildningen i Uppsala har beslut om avstängning fattats:

»Generellt gäller att om/när UHR meddelar oss att de dragit tillbaka resultatet för en individ på högskoleprovet på grund av fusk så saknas grund för antagning om individen kommit in på en utbildning med hjälp av det aktuella provet. Det innebär att det saknas grund för antagning vilket i sin tur innebär att vi tar tillbaka antagningsbeslutet och individen har alltså ingen plats på den aktuella utbildningen«, meddelar Uppsala universitet.

Totalt har tre läkarstudenter blivit av med sina platser i Uppsala efter att UHR ogiltigförklarat deras högskoleprov. I den mån de har lyckats ta poäng har de dock fått behålla dessa, enligt universitetet. 

Vid läkarutbildningarna i Linköping och Lund utreds just nu har man ska göra med de fuskdömda studenterna. Inget beslut har fattats i nuläget. Lunds universitet uppger att beslutet kommer i början av mars. När det vunnit laga kraft kan läkarstudenten stängas av från utbildningen. Utgångspunkten för den pågående utredningen är reglerna i förvaltningslagen, enligt Lunds universitet. Det handlar främst om att den utpekade studenten ska få möjlighet att bemöta information som universitetet har fått från UHR.

Läkarstudenter har tidigare stängts av på grund av fusk på högskoleprovet. 2016 fick fem läkarstudenter som hade antagits till KI sluta efter en månads studier. Tidigare i år var det ytterligare en läkarstudent som antagits till både KI och Uppsala som stängdes av från sin utbildning på grund av fusk, enligt presstjänsten. 

»Alla eventuella studenter som får sitt högskoleprovsresultat annulerat och därmed saknar grund för antagning till läkarprogrammet på KI kommer att förlora rätten till sin plats på läkarprogrammet, oavsett hur långt de kommit i utbildningen«, skriver KI till Läkartidningen.

 

 

Läs också:

Fyra läkarstudenter bland dem som stängs av från högskoleprov

Fusk på högskoleprov utreds – fler läkarstudenter kan stängas av

Nya åtgärder för att få stopp på högskoleprovsfusk

Studenter får lämna KI efter fusk

Att motverka fusk bland studenter

Fusk hotar tilliten till blivande läkares professionalitet

Bekämpa fusket!

Så säger lagen

Enligt svensk lag är det förbjudet att lämna oriktiga eller vilseledande uppgifter som ligger till grund för myndighetsbeslut, exempelvis beslut om antagning till en högskoleutbildning. Om en person skulle bli antagen till en högskoleutbildning på grund av oriktiga meriter, exempelvis förfalskade betyg eller fusk på högskoleprovet, har lärosätet rätt att återkalla antagningsbeslutet och personen förlorar därmed sin plats på utbildningen.

Bakgrund

I januari dömde Norrköpings tingsrätt 23 personer till villkorlig dom och böter för att ha fuskat under högskoleprovet, genom att ha köpt »fuskpaket« bestående av bland annat en modifierad mobiltelefon av firman HP-hjälpen.

UHR har beslutat om åtgärder mot 22 av de 23 provdeltagarna. UHR kommer inom kort att ta beslut om åtgärder mot den sista av de 23 fuskdömda. 22 blir av med sitt resultat och får inte skriva något nytt högskoleprov på två år. 

Av de 22 hade 12 kommit in på högskoleutbildning med hjälp av sina nu återkallade provresultat. UHR har meddelat de berörda universiteten och högskolorna så att de kan ta tillbaka sina antagningsbeslut.

Fyra av dessa 12 som kommit in på utbildning är läkarstudenter, en i Linköping, en i Lund, en i Uppsala och en i Örebro, enligt UHR:s presstjänst.

UHR utreder vidare ytterligare omkring 200 fuskmisstänkta provdeltagare för samma typ av fusk. Beslut väntas under våren.