I januari dömde Norrköpings tingsrätt 23 personer till villkorlig dom och böter för att ha fuskat under högskoleprovet, genom att ha köpt »fuskpaket« bestående av bland annat en modifierad mobiltelefon av firman HP-hjälpen. Nu har UHR beslutat om åtgärder mot de flesta av dem, enligt ett pressmeddelande. Besluten innebär att 22 blir utan provresultat och 21 av dessa stängs av från att göra provet på nytt under två år. 

– Fusk på högskoleprovet är oacceptabelt, säger UHR:s general­direktör Karin Röding. Och det får konsekvenser – efter tingsrättens dom kommer nu UHR:s beslut om att återta resultat och stänga av fuskdömda från att göra nya högskoleprov.

Av de 22 hade 12 kommit in på högskoleutbildning med hjälp av sina nu återkallade provresultat. UHR har meddelat de berörda universiteten och högskolorna så att de kan ta tillbaka sina antagningsbeslut. Fyra av dessa 12 som kommit in på utbildning är  läkarstudenter, en i Linköping, en i Lund, en i Uppsala och en i Örebro, enligt UHR:s presstjänst.

Läkarstudenter har tidigare stängts av på grund av fusk. 2016 fick fem studenter som antagits till KI sluta av samma skäl, och tidigare i år var det ytterligare en läkarstudent som  antagits till både KI och Uppsala som stängdes av från sin utbildning på grund av fusk, enligt presstjänsten. 

UHR utreder vidare ytterligare omkring 200 fuskmisstänkta provdeltagare för samma typ av fusk. Beslut väntas under våren.

Läs mer:

Fusk på högskoleprov utreds – fler läkarstudenter kan stängas av

Nya åtgärder för att få stopp på högskoleprovsfusk

Studenter får lämna KI efter fusk

Att motverka fusk bland studenter

Fusk hotar tilliten till blivande läkares professionalitet

Bekämpa fusket!