Förra året begärde Eva Wiberg, rektor vid Göteborgs universitet, att Statens ansvarsnämnd (SAN) skulle pröva en begäran om avsked av en professor vid Sahlgrenska akademin. Som grund för begäran hänvisades till att professorn i flera fall fällts oredlighet i forskning.

I samband med begäran till SAN varslade Eva Wiberg professorn om uppsägning. 

I slutet av december förra året meddelade SAN sitt beslut. Ansvarsnämnden ansåg inte att det fanns tillräcklig grund för att avskeda professorn och avskrev ärendet.

Nu meddelar Göteborgs universitet att man även drar tillbaka varslet om uppsägning av professorn. Därmed är samtliga arbetsrättsliga processer mot professorn avslutade.

– SAN gick på en annan linje än den Göteborgs universitet föreslog när det gäller avsked. Vi får acceptera det. Det innebär dock inte att vi accepterar forskningsfusk, och det är viktigt att komma ihåg att mitt beslut om att dra tillbaka varslet om uppsägning inte förändrar besluten om oredlighet i forskning. Det beslut som jag nu har fattat innebär att vi arbetsrättsligt inte kommer att gå vidare med det här ärendet, säger Eva Wiberg i ett pressmeddelande.

Läs mer:

Statens ansvarsnämnd: Ingen grund för avsked av oredlighetsfälld professor

Göteborgsforskare fälls för oredlighet – riskerar avsked

Åtta fall av oredlighet vid Göteborgs universitet

Två forskare skyldiga till forskningsfusk