Staffan Rönnberg, medicinskt ansvarig läkare på vårdcentralen i Mjölby: »Min förhoppning är att fler fall ska komma till vår kännedom när vi nu ändrar våra rutiner.«

– Vi har varit dåliga på att upptäcka om patienter lever under hedersförtryck. Nu gör vi en omstart.

Han är tacksam för att vårdcentralens kuratorer tog initiativet att bjuda in föreläsaren och ST-läkaren Camilla Starck för att tala om dessa känsliga frågor.

– Det blev en ögonöppnare för många av oss. Vi har varit alldeles för okunniga och saknat nödvändiga rutiner för att både upptäcka och skydda dessa utsatta patienter.

Varför denna senfärdighet? Frågan om hedersvåld har ju diskuterats i ett par decennier nu?

– Ja, säg det … vi har väl drunknat i det vanliga flödet. Och så har vi inte haft några uppmärksammade fall här.

Kan ni ha missat allvarliga fall?

– Absolut, den risken finns. Min förhoppning är att fler fall ska komma till vår kännedom när vi nu ändrar våra rutiner, att fler kvinnor ska våga söka upp oss när de förstår att vi jobbar seriöst med den här frågan.

Kuratorerna på samtalsmottagningen har varit bättre på att identifiera patienter som drabbats av hedersförtryck, deras kunskaper ligger nu till grund för en handlingsplan för nya arbetssätt och rutiner på flera områden. Ett av dem är journalhanteringen. 

– Jag hade inte riktigt förstått hur allvarliga följderna kan bli när fler än den kvinnliga patienten själv kan se vad som står där, säger Staffan Rönnberg.

Vilka uppgifter skulle kunna vara känsliga?

– Om hon har gjort ett graviditetstest eller berättat för oss att hon upplever ett förtyck i hemmet och mannen får läsa detta så kan det bli riktigt farligt. 

Nu ska alla som skriver i journalerna bli informerade om farorna. Ett annat eftersatt område är arbetet med att upptäcka och hjälpa kvinnor som utsatts för könsstympning.

– Själv har jag aldrig frågat en patient om det, för jag har aldrig misstänkt det. Men har jag förstått vilka tecken man ska leta efter?

Frågan har fått ökad aktualitet på senare år, då gynekologerna fått så mycket att göra att de enklare fallen hänvisats till vårdcentralen.

– Men utvecklingen mot allt mer patientkontakter via webbformulär är ett problem; vi kan ju inte se tecken på förtryck eller våld om vi inte träffar patienterna.

När de väl kommer till mottagningen menar Staffan Rönnberg att man emellertid borde bli bättre på att garantera att kvinnliga patienter får träffa sin läkare ensam.

– Här måste vi vara extremt tydliga.Jag ska undersöka om regionen skulle kunna formulera nya riktlinjer som vi kan hänvisa till.

Staffan Rönnberg understryker att vårdcentralen bara är i början på att ändra sina rutiner, men att detta är ett viktigt avstamp. Kuratorn Anna Nelly är oerhört tacksam för att saker nu börjar hända:

– Skyddet för dessa utsatta kvinnor kan ju inte bygga på några eldsjälars arbete, det kan ju inte vara avgörande att några enskilda kuratorer har kunskaper på området!

Läs även: Hon utbildar vårdpersonal om hedersförtryck: »Det räcker inte att några av oss åker runt och föreläser«