Karolinska universitetssjukhuset har upphandlat ett antal operationsteam från bemanningsföretaget Operationskonsulterna. Varje team, som just nu arbetar på gamla Karolinska i Solna, består av en operationssjuksköterska, en operationsundersköterska, en anestesisjuksköterska och sjuksköterskor med kompetens inom pre- och postoperation. 

Nu rapporterar Dagens Medicin att notan för teamen landar på 800 000 kronor i veckan. Enligt tidningen är priserna nästan dubbelt så höga jämfört med motsvarande priser som finns i det ramavtal för hyrpersonal som Region Stockholm tecknat med tio andra bemanningsföretag.

David Konrad, funktionschef i perioperativ medicin och intensivvård, uppger för tidningen att inhyrningen av operationsteamen beror på flytten till Nya Karolinska Solna.

Anledningen till att sjukhuset hyr in personal från Operationskonsulterna är att de andra bemanningsföretagen som regionen har avtal med inte kunnat möta efterfrågan på den här typen av personal.

– Trots att det står i deras anbud att de ska ha operations- och anestesipersonal, har de inte kunnat leverera. I upphandlingen i samband med flytten inkom ett anbud från Operationskonsulterna, säger David Konrad till Dagens Medicin.

Det nuvarande avtalet för operationsteamen gäller från 15 oktober 2018 till 15 april i år, men enligt Dagens Medicin har avtalet med företaget förlängts i ytterligare sex månader.

Sjukhuset har dock hyrt in personal från Operationskonsulterna även innan det nuvarande avtalet kom på plats. Enligt Dagens Medicin skickade företaget fakturor till sjukhuset på totalt 27 miljoner kronor förra året.

Samtidigt råder ett mycket kärvt ekonomiskt läge vid Karolinska universitetssjukhuset. Under 2018 gick sjukhuset över 800 miljoner kronor back, och i förra veckan meddelade sjukhuset att 400 tjänster – däribland läkare och undersköterskor – måste bort. 

Läs också:

Läkarföreningen om sparkravet på Karolinska: »Väldigt svårt att spara på läkartjänster«

Karolinska kommer behöva dra ned på läkare

400 måste bort på Karolinska