Läkartidningen har tidigare berättat om läkaren som slängde ett 50-tal papperskopior av patientjournaler i pappersåtervinningen vid en livsmedelsbutik.

Butikspersonal hittade journalerna och tillkallade polis. Läkaren, som arbetade i primärvården, har uppgett i förhör att kopiorna skrevs ut för att förbereda sig inför kommande patientbesök.

I februari förra året godtog läkaren ett strafföreläggande på 40 dagsböter för brott mot patientdatalagen och offentlighets- och sekretesslagen.

Nu har Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskat ärendet. 

IVO anser att brottet är allvarligt och att det påverkar förtroendet för läkaren i fråga. Därför yrkar IVO att Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) ska ge läkaren prövotid på tre år.

Läs också:

Böter för journaler i återvinningen