I budgeten för 2019 har den blågröna majoriteten i Region Stockholm bland annat skjutit till 315 miljoner kronor till primärvården i länet.

Men Stockholms läkarförening är långt ifrån nöjd. Enligt Svenska Dagbladet har föreningen begärt central förhandling i frågan om hur ersättningen för primärvården ska se ut.  

– 315 miljoner kronor är mycket pengar, men det är på intet sätt så mycket som krävs för att primärvården ska kunna gå runt. 315 miljoner är 5 promille av regionens sjukvårdsbudget på 71 miljarder. Det är en droppe i havet, säger Gunnar Berglund, distriktsläkare och andre vice ordförande i Stockholms läkarförening, till Läkartidningen.

Enligt honom har ersättningen till primärvården inte räknats upp under de senaste åren.

– När man började med vårdval 2008 sänkte man ersättningen med 8,5 procent i och med att man inte fick ersättning för olistade patienter. Sedan dess har priserna gått upp, det har regionen själva räknat ut för de har ett eget prisindex. Under många av åren så har ersättningen inte räknats upp. Det har gjort att det blivit större och större underskott år efter år.

– Vi har passerat en kritisk gräns. Även om vi är glada över den här höjningen så är det fortfarande alldeles för lite, fortsätter Gunnar Berglund.

Läkarföreningen oroas också över att fler uppgifter förs över till primärvården. Enligt Gunnar Berglund handlar det exempelvis om ökat arbete i samband med att patienter skrivs ut från sjukhusen till kommunerna och att sjukhuskliniker nu begär mer fullständiga utredningar av patienter.

Har du någon uppfattning om hur stort tillskottet till primärvården borde vara för att klara uppdraget?

– Det är svårt att säga, men vi pratar inte promille, utan vi pratar procent. Det handlar om många års försyndelser.

Anna Starkbrink (L), hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm, uppger för Svenska Dagbladet att hon är förvånad över att läkarföreningen begär central förhandling samtidigt som Region Stockholm satsar på primärvården.

– Vi har gett mer pengar till primärvården men vi diskuterar gärna den långsiktiga utvecklingen. Jag håller med om att det behövs fler förändringar och under våren ska det utarbetas en särskild strategi för det. Där vill vi ha en bred dialog med läkarna, säger Anna Starbrink till tidningen.

Läs också:

Blågrönt backar om schemaläggning i Stockholms läns landsting