Sveriges Kommuner och landsting (SKL) har nu redovisat 2018 års siffror över kostnaderna för inhyrd personal inom hälso- och sjukvården. 

Mellan 2017 och 2018 ökade kostnaderna med cirka 230 miljoner kronor, och totalt för fjolåret landade kostnaden på drygt 5,4 miljarder kronor.

I ett pressmeddelande lyfter SKL dock fram att ökningstakten är den lägsta sedan mätningarna började 2011 och att tio av landets 21 regioner minskat kostnaderna mellan 2017 och 2018. 

Inom primärvården minskade hyrkostnaderna med 7 procent, men för psykiatrin och den somatiska vården ökade kostnaderna med 0,5 respektive 16 procent.

Noterbart är att kostnaderna för inhyrda läkare ökade marginellt med 0,6 procent mellan 2017 och 2018, medan ökningen av sjuksköterskor under samma period låg på 20 procent. 

Hyrkostnaderna mätt som andel av de totala personalkostnaderna ligger på 3,8 procent, vilket är en oförändrad nivå jämfört med 2017.

Det är dock en bra bit över den »nationella indikator« på 2 procent som sattes upp i det gemensamma projekt som regionerna och SKL drog igång för drygt två år sedan. Målsättningen med projektet var att regionerna skulle bli oberoende av hyrpersonal till den 1 januari 2019.

Enligt SKL:s siffror är det bara Region Skåne som når under nivån på 2 procent för 2018.

Trots att målsättningen om att bli oberoende av hyrpersonal inte har uppnåtts anser Martin Rödholm, projektsamordnare vid SKL, att projektet ändå fört med sig många goda saker.

– Den delen har inte lyckats, men å andra sidan ser vi att det har hänt väldigt mycket ute i regionerna i syfte att bli oberoende av inhyrd personal. Man har satsat väldigt mycket på att förbättra bemanningen, bland annat med ökat antal AT- och ST-läkare, och man tittar ständigt på nya arbetssätt och förbättringar i arbetsmiljön. Det ser jag som en tydlig skillnad, säger Martin Rödholm till Läkartidningen.

– Även om kostnadsökningen har planat ut hade vi gärna sett en tydlig kostnadsminskning nu, men man får också ha respekt för att man pratar om sjukvården i ett helt land. Man vänder inte en atlantångare väldigt snabbt. Det är en omställning som behövs och många åtgärder är långsiktiga, till exempel utbildning av fler specialistläkare och specialistsjuksköterskor. Regionerna behöver fortsätta med ett stort antal åtgärder, fortsätter han.

Martin Rödholm vill också lyfta fram att arbetet med att bli oberoende av hyrpersonal kommer att fortsätta framöver.

– Det behövs uppenbart mer tid för omställningen. Det är tydligt att man behöver hålla i och hålla ut i den här frågan. Vi kommer inte att sluta att arbeta med det här, utan nu pågår en fortsatt dialog mellan SKL och regionerna kring hur vi ska fortsätta arbetet och hur vi tar nästa steg. Det kommer att klarna under våren.

SKL:s siffror över kostnader för hyrpersonal finns att ta del av här.

Läs också:

Få når målet för hyroberoende

Kostnaderna för hyrpersonal ökade andra kvartalet jämfört med 2017

Stora risker med snabbutfasning av hyrpersonal

SKL hoppas på trendbrott för hyrkostnader

Så ska beroendet av inhyrd vårdpersonal elimineras