Det är Dagens Medicin som rapporterar att Nepi nu slutar syssla med läkemedelsepidemiologi, efter ett beslut i styrelsen.

– Det är så klart beklagligt, men som läget är nu blir detta arbete i realiteten omöjligt att genomföra. Vi hoppas på en så snabb lösning som möjligt och det är bra att ansvarig minister sagt att man tar frågan på allvar, säger Mikael Hoffmann, läkare och vd för Nepi, till tidningen.

Tills vidare kommer Nepi nu i stället fokusera på läkemedelsinformation och läkemedelsekonomi.

Det var för två veckor sedan som Socialstyrelsen meddelade att myndigheten inte längre kan lämna ut försäljningsstatistik för enskilda läkemedel. Bakom beslutet ligger en dom i kammarrätten, där E-hälsomyndigheten gjort samma tolkning.

Beslutet har skapat stor oro både hos läkemedelsbranschen och bland andra sakkunniga inom läkemedelsområdet. I en konsekvensanalys varnade Mikael Hoffman förra veckan för allvarliga konsekvenser om statistiken begränsas.

I går, onsdag, meddelade dock socialminister Lena Hallengren (S) att regeringen kommer att agera i frågan.

Enligt Lena Hallengren är det »regeringens ambition att läkemedelsstatistik även fortsättningsvis ska kunna hanteras på ett sätt som ger allmänheten insyn i utvecklingen på läkemedelsområdet och som samtidigt bidrar till ökad patientsäkerhet och kostnadseffektivitet«.