Sollefteå sjukhus – som för två år sedan förlorade BB- och kvinnosjukvård, akutortopedi och akutkirurgi – påverkade i högsta grad valutgången i Västernorrland.

Partierna som sagt att de vill att sjukhuset ska bli ett fullvärdigt akutsjukhus igen gick framåt kraftigt i valet. Men efter två månaders förhandlingar blev det ändå ett blocköverskridande trepartistyre mellan Moderaterna, Socialdemokraterna och Liberalerna, trots att partierna tillhörde valets förlorare sett till antalet röster.

Som Läkartidningen tidigare har berättat gav de tre partierna i sin avsiktsförklaring ett löfte om att pröva frågan om akutkirurgi bör finnas dagtid i Sollefteå och att införa cytostatikabehandling på Sollefteå sjukhus.

Nu tas det första steget. I veckan fick regiondirektören Hans Wiklund i uppdrag av hälso- och sjukvårdsnämnden att undersöka om det går att utföra viss akutkirurgi dagtid i Sollefteå. Tanken är även att några tillhörande vårdplatser ska öppnas. Regiondirektören har också fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för att utföra viss cytostatikabehandling på sjukhuset. Frågorna beskrivs dock som komplexa, och nämnden anser att de behöver utredas noggrant innan ett politiskt beslut kan fattas. I slutet av mars ska regiondirektören presentera en plan för hur frågorna ska utredas och när en färdig rapport kan ligga på politikernas bord.

Lena Asplund (M) ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Västernorrland säger till Dagens Medicin att det ännu är oklart när och om förslagen blir verklighet. Hon tror dock att det är enklare, och kan gå snabbare, att införa cytostatikabehandling än akutkirurgi. Anledningen till att det senare inte finns i dag beror inte på något politiskt beslut utan för att den ansvarige läkaren har slutat.

Som Läkartidningen berättat firade sjukhusockupanterna i Sollefteå nyligen tvåårsjubileum och kampviljan är fortsatt stark. Inspektionen för vård och omsorg har krävt åtgärder efter att den akuta kirurgin och ortopedin försvunnit från sjukhuset.