I förra veckan presenterade Karolinska universitetssjukhuset en rapport som pekade på en rad brister i sjukhusets verksamhetsmodell med patientflöden och en tematisk organisation. 

Bland annat framkom att medarbetare och chefer upplever att fragmentisering och stuprörstänk har ökat. Utvärderingen pekade också att på att det blivit oklarheter kring ansvar och beslutsfattande.

Nu rapporterar Dagens Nyheter att chefen för funktion hälsoprofessioner, Åsa Stephansson Dedering, beslutat att tillfälligt stoppa fortsatt omorganisering av funktionen. Det framgår av ett mejl till medarbetarna som tidningen tagit del av.

Funktion hälsoprofessioner samlar omkring 600 arbetsterapeuter, dietister, fysioterapeuter, kuratorer, logopeder och psykologer och ska enligt DN snart flytta till Nya Karolinska Solna, NKS.

I mejlet tar Åsa Stephansson Dedering bland annat upp utvärderingen av verksamhetsmodellen. Hon skriver också att medarbetarna uttryckt oro samt att många upplever att det blir för mycket med flytt och omorganisering samtidigt.

”Jag har därför beslutat att stoppa den pågående omorganisationen inom funktion Hälsoprofessioner. Det innebär att vi kommer att flytta in i N-huset i Solna med dagens organisation”, skriver Åsa Stephansson Dedering i mejlet. 

I ett mejl till DN uppger Åsa Stephansson Dedering att stoppet av den pågående omorganisationen inom funktion hälsoprofessioner handlar om hur funktionen är organiserad internt, och att man även fortsatt kommer att arbeta utifrån den nya verksamhetsmodellen.

– Vi arbetar som förr enligt den nya verksamhetsmodellen där vi är organiserade i teman och funktioner. Våra interna justeringar av funktionsområden påverkar inte sjukhusets övergripande strategi, skriver Åsa Stephansson Dedering till DN.

Läs mer:

Utvärdering pekar på brister i Karolinskas verksamhetsmodell

Läkarföreningen om utvärderingen av Karolinska universitetssjukhuset: »Bra att sjukhuset har erkänt riskerna«

Nya styrelsen ska utvärdera Karolinskas verksamhetsmodell