Regionstyrelsen i Örebro har gett regiondirektören i uppdrag att utarbeta detaljerna kring visselblåsarfunktionen. Men politikerna har bestämt att de ärenden som kommer in via funktionen ska granskas av en extern mottagare.

– Två viktiga fördelar med att ha en central funktion som tar emot eventuella anmälningar från medarbetare är att det dels finns en beredskap för mottagandet, dels att anmälan inte utreds i den verksamhet där de misstänkta oegentligheterna påstås ha förekommit, säger Torbjörn Ahlin (C), ledamot av regionstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Regionstyrelsens ordförande Andreas Svahn (S) säger att man främst kommer att lita till att de »vanliga interna rapporteringskanalerna« används, men att visselblåsarfunktionen kan komma till användning när de inte räcker till. 

Han påminner också om att anställda skyddas av grundlagen.

– Jag tycker det är viktigt att komma ihåg att även om en visselblåsarfunktion inrättas kommer det grundlagsskyddade meddelarskyddet, som omfattar alla offentliganställda, alltid att ge det mest effektiva skyddet för en medarbetare som vill rapportera misstankar om oegentligheter.

Visselblåsarfunktioner har tidigare införts i bland annat Region Skåne och på Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm.

 

Läs även

Visselblåsarfunktion på gång i Halland

KS inför visselblåsarfunktion för personalen

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2018: Visselblåsare fick stående ovationer

Skydd för visselblåsare mot repressalier föreslås