Lars Lundgren lämnar sitt uppdrag. Foto: Region Örebro län

Lars Lundgren tillträdde tjänsten som hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Örebro län för två år sedan. Enligt ett pressmeddelande slutar han nu för att pendlingen till annan ort gör det svårt att ge jobbet den tid som krävs.

– Jag har under tiden i Örebro pendlat till västkusten där jag har min familj, och jag känner att det inte möjliggör den närvaro och fulla fokus som krävs för det här uppdraget, säger Lars Lundgren i pressmeddelandet.

Regiondirektör Rickard Simonsson gör samma bedömning. I pressmeddelandet påpekar han att hälso- och sjukvården under Lars Lundgrens tid har fortsatt att utvecklas till en mer jämlik vård i hela länet.

 – Men fortfarande återstår stora ekonomiska utmaningar som måste hanteras. Samtidigt ska verksamhetens ledning ställa om till att stödja ett nytt politiskt system. Sammantaget krävs i det arbetet en ledare som känner att han kan ha ett 100-procentigt fokus på uppdraget, säger Rickard Simonsson.

Nu inleds rekryteringen av en ny hälso- och sjukvårdsdirektör. Under tiden kommer biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör Lena Adolfsson gå in som tillförordnad.