Kostnadsutjämningsutredningens betänkande innehåller förslag på förändringar i kostnadsutjämningen för kommuner och landsting, som är en del av det kommunalekonomiska utjämningssystemet. Nu, när det skickas ut på remiss, får samtliga regioner och landsting tycka till om förslaget.

– Likvärdiga förutsättningar för kommuner och landsting är avgörande för att ge alla medborgare rättvisa livsvillkor och motverka klyftor mellan olika landsändar. Utjämnings­systemet är en viktig del i att skapa de förutsättningarna, säger civilminister Ardalan Shekarabi (S) i ett pressmeddelande.

Som Läkartidningen tidigare har berättat innebär det nya förslaget att det gamla systemet både uppdateras och delvis görs om. Större fokus läggs bland annat på socioekonomi och glesbygdens villkor. De stora vinnarna är Region Gotland, som får 86 miljoner kronor mer per år, och Region Jämtland Härjedalen som får ett tillskott på 196 miljoner kronor – enligt beräkningar av folkmängden i november 2018. Bägge regionerna har länge klagat på att det nuvarande systemet är orättvist.

Region Norrbotten, Region Gävleborg, Landstinget Dalarna och Region Värmland får också ett bättre utfall. Region Stockholm gynnas desto mindre av de föreslagna förändringarna som ger runt 1,6 miljarder kronor mindre. Även Region Västmanland förlorar mycket pengar på det nya systemet.

Irene Svenonius (M), regionstyrelsens ordförande i Region Stockholm, säger till Dagens Nyheter att hon är bekymrad över att regeringen väljer att gå vidare med förslaget:

– Min förhoppning är att riksdagen stoppar Socialdemokraternas planer. Det är orimligt att ta 1,6 miljarder kronor från en växande region med stora investeringsbehov. Det måste vara statens ansvar att utjämna skillnader och se till att glesbygden får det stöd den kan behöva, inte Region Stockholms invånares.

Utredningen har föreslagit att det nya systemet ska börja gälla år 2020, men det är tveksamt om det är möjligt. Förslaget är inte en del av uppgörelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet, vilket innebär att det först måste förankras i riksdagen. Regeringen har sagt att målsättningen är att förändringarna ska genomföras under mandatperioden.

Läs mer:

Jämtland och Gotland vinnare i kostnadsutjämningsförslaget

Mer pengar till sjukvård i glesbygd med nytt kostnadsutjämningsförslag

System för att jämna ut kostnader mellan landsting och kommuner ska ses över

«Vi i Jämtland får väl personifiera sjukvårdskrisen«

Region Gotland vill ha ekonomiskt stöd av regeringen