För två veckor sedan meddelade Socialstyrelsen att myndigheten kommer att begränsa utlämnandet av statistik över försäljning av läkemedel. Som Läkartidningen berättat tidigare handlar det om statistik som visar försäljningsvolymer av specifika läkemedelsprodukter, till exempel varunummer eller produktnamn i kombination med antal förpackningar.

Det är en dom i kammarrätten som ligger bakom beslutet – och E-hälsomyndigheten har gjort samma tolkning.

Beslutet har skapat stor oro både hos läkemedelsbranschen och bland andra sakkunniga inom läkemedelsområdet. I en konsekvensanalys varnade Mikael Hoffman, chef för NEPI, förra veckan för allvarliga konsekvenser om statistiken begränsas.

– Jag tror att många inte har förstått vilka dramatiska effekter det här får. Det viktigaste är patientperspektivet. Patienternas och medborgarnas möjlighet att få insyn i hur läkemedel och skattemedel används försvåras avsevärt, sa han till Läkartidningen.

En annan kritiker är riksdagsledamoten Barbro Westerholm (L). I en skriftlig fråga till socialminister Lena Hallengren (S) har hon frågat vad regeringen tänker göra för att läkemedelsstatistiken ska fortsätta fungera på ett kvalitetssäkert och transparent sätt.

Nu svarar socialminister Lena Hallengren att regeringen kommer agera. I svaret skriver hon att begränsningen i utlämnandet av statistik kommer få negativa konsekvenser. Därför kommer regeringen nu kartlägga hur myndigheternas ställningstagande kommer påverka olika aktörer. Kartläggningen ska ske i dialog med E-hälsomyndigheten, Socialstyrelsen och flera av de beställare som har påverkats av de nya rutinerna.

»Med utgångspunkt i den bild som framkommer avser regeringen dels att återkomma om vilka möjligheter som finns för att på kort sikt lindra vissa negativa effekter av policyändringen, dels att beskriva hur frågan om transparens i läkemedelsstatistiken kan utredas på lång sikt«, skriver Lena Hallengren.

Hon skriver också att det är »regeringens ambition att läkemedelsstatistik även fortsättningsvis ska kunna hanteras på ett sätt som ger allmänheten insyn i utvecklingen på läkemedelsområdet och som samtidigt bidrar till ökad patientsäkerhet och kostnadseffektivitet«.