Läkartidningen har tidigare berättat om det tuffa ekonomiska läget vid Karolinska universitetssjukhuset, där underskottet för 2018 landade på över 800 miljoner kronor.

Sjukhusets eget sparprogram, vilket bland annat innebär att 400 tjänster måste bort, ska täcka en del av underskottet. Men för att täcka hela underskottet behövs ytterligare tillskott från regionen. Det uppgav sjukhusets styrelseordförande Håkan Sörman för Läkartidningen tidigare i februari.

Nu tillför Region Stockholm 415 miljoner kronor till sjukhuset. Det framgår av ett pressmeddelande från blågröna koalitionen i regionen.

Tanken är att tillskottet ska skapa bättre förutsättningar för sjukhuset att »med kraft genomdriva förändringar och uppnå en effektivare styrning, ledning och verksamhet«.

Samtidigt föreslås att resultatkravet förändras. Det tidigare kravet var att sjukhuset ska gå 30 miljoner kronor plus, men enligt förslaget kan sjukhuset göra ett underskott på 280 miljoner kronor. Det tillåtna underskottet kommer enligt pressmeddelandet att behöva betalas tillbaka av sjukhuset under de kommande åren.

– Region Stockholm har en stark ekonomi. Alla styrelser och nämnder ska ha ordning på sin ekonomi och verksamhet. Det gäller även Karolinska, som gick med betydande underskott 2018 och aviserat fortsatta ekonomiska utmaningar även 2019. Vi förbättrar nu sjukhusets ekonomiska förutsättningar för 2019 i syfte att ge styrelse och ledning möjlighet att fatta långsiktigt kloka beslut om kostnadsminskningar och förbättra styrning, ledning och uppföljning. I gengäld förväntar vi oss både resultat och sparsamhet, säger Irene Svenonius (M), regionstyrelsens ordförande, i pressmeddelandet.

Planen är att det formella beslutet ska fattas på regionstyrelsen den 5 mars.

Läs mer:

Läkarföreningen om sparkravet på Karolinska: »Väldigt svårt att spara på läkartjänster«

Karolinska kommer behöva dra ned på läkare

400 måste bort på Karolinska