– Vi har aldrig har haft så många ST-läkare i allmänmedicin i systemet som nu, säger Annika Edvardsson, hr-samordnare i Kronoberg, med ansvar för specialister i allmänmedicin.

I dagsläget har regionen 50 ST-läkare i allmänmedicin. Tidigare har siffran länge legat på 30 ST-läkare. Men de senaste åren har regionen utökat utbildningsplatserna. I år är målet att nå upp till 60 ST-läkare – vilket alltså innebär en fördubbling på bara några år.

Är det möjligt att nå målet?

– Ja det tror vi. Det har hänt väldigt positiva saker de sista åren. Intresset för att jobba med allmänmedicin ökar. Vi nyrekryterade 15 ST-läkare förra året.

Anledningen till satsningen är delvis den nationella omställningen till nära vård. Men främst handlar det om att lösa den akuta allmänläkarbristen, enligt Annika Edvardsson. I Kronoberg blev läget akut för några år sedan i och med stora pensionsavgångar.

– Vi har haft en förskräcklig generationsväxling. För tre-fyra år sedan förlorade vi väldigt många distriktsläkare när 40- och 50-talisterna gick i pension. Det var extremt. Vi var nere i 43 procents bemanning för två år sedan ungefär, säger Annika Edvardsson.

Hälften av distriktsläkartjänsterna i den offentligt drivna primärvården är fortfarande vakanta och behovet av hyrläkare är stort.

– För att lösa detta på lång sikt ser vi att det enda sättet är att öka antalet ST-läkare, säger Annika Edvardsson.

Hon märker en attitydförändring bland AT-läkarna, som hon brukar träffa under deras första vecka.

– Inställningen till primärvården har förändrats jättemycket hos dem på bara några år. Vi brukar fråga hur många som kan tänka sig att arbeta i primärvården. För tre år sedan var det få som räckte upp handen. Men sist tror jag bara det var en som inte gjorde det.

Annika Edvardsson tror snarare det beror på ett aktivt arbete från regionens sida än den pågående nationella satsningen mot en nära vård och politiska löften om att satsa mer på primärvården.

Regionen har också arbetat mycket med att behålla ST-läkarna när de blir färdiga specialister. Specialister i allmänmedicin får en extralön på tiotusen kronor per månad om de arbetar heltid och har möjlighet att lägga tio procent av arbetstiden på utvecklingsarbete.

Förutom lönesatsningar pågår flera projekt för att förbättra arbetsmiljön.

– Just nu jobbar vi till exempel väldigt aktivt med att införa listning på läkare, säger Annika Edvardsson.

Arbetet verkar ha givit resultat. För fyra år sedan stannade 20-25 procent i den offentliga primärvården i Kronoberg när de blev specialister. Förra året valde alla utom en att göra det.  

Kronoberg är inte ensamt om att satsa på ST-läkare. Många regioner har utökat utbildningsplatserna. Som Läkartidningen berättat tidigare utökade Götalandsregionen nyligen antalet utbildningsplatser för specialistläkare i allmänmedicin med 100 nya.

Stockholm är ett annat exempel. Även här utbildas just nu rekordmånga ST-läkare i allmänmedicin. I december var det totalt 581 stycken. Region Stockholm har 595 ST-läkare som mål i vår. Under förra året fick även rekordmånga Stockholmsutbildade ST-läkare sina specialistbevis: 102 stycken.