– I slutversionen förtydligar vi en del saker, bland annat vad som avses med avancerad utredning. Nya rekommendationer gällande utredning och övervakning med EEG har lagts till och regionerna behöver säkerställa att det finns kompetens och resurser för detta, säger Anna Lord, projektledare på Socialstyrelsen, i ett uttalande på myndighetens webbplats.

I de nationella riktlinjerna trycker Socialstyrelsen bland annat på att hälso- och sjukvården bör kunna erbjuda neurologisk bedömning av en läkare, med erfarenhet av och aktuell kunskap om epilepsi, samt tillgång till undersökningar med magnetkamera och EEG.

Liksom i remissversionen trycker myndigheten också på att fler av dem som inte blir hjälpta av sin läkemedelsbehandling – omkring en tredjedel av alla epilepsipatienter – ska få genomgå en avancerad utredning med sikte på epilepsikirurgi, för att i bästa fall kunna bli anfallsfria. 

Enligt Socialstyrelsens beräkningar kan antalet operationer öka från 50 till åtminstone 100 per år.

Ta del av slutversionen av riktlinjerna.

Läs också:

Socialstyrelsen: »Operera dubbelt så många med epilepsi«