In från kylan kommer en kille i keps och blå täckjacka. Han kliver fram till luckan, vänder upp och ned på en brun papperspåse och ut på plastbrickan faller ett antal använda sprutor och kanyler, ett knöligt stasband och lite andra grejer.

– Då får du sex nya sprutor och kanyler, säger Gabriela Niering, sjuksköterska på sprututbytet på Östra sjukhuset i Göteborg, när hon räcker över den nya påsen som även innehåller brännkoppar, sterilt vatten och ett gäng spritservetter.

Sedan lagändringen, som slopade kommunernas veto, trädde i kraft i mars 2017 är det fritt fram för regionerna att själva fatta beslut om att införa sprututbyte. 

Nu bekräftar Läkartidningens kartläggning att det nya regelverket haft effekt. Innan lagändringen trädde i kraft hade bara 8 av landets 21 regioner tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, att bedriva sprututbytesverksamhet. I dag har 14 stycken kommit i gång – och så många som 6 av dem under det senaste året.

När Lund redan 1986 blev först i landet med sprututbyte var det betydligt mer kontroversiellt. Men numera rekommenderas det av såväl Världshälsoorganisationen (WHO) som Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten. 

Just i Göteborgs stad fanns länge ett politiskt motstånd mot att dela ut rena sprutor till missbrukare. 

Magdalena Ydreborg, infektionsläkare som varit med och tagit fram medicinska riktlinjer för verksamheten, är glad över att sprututbytet i Göteborg till slut har blivit verklighet – långt efter att exempelvis Skåne och Stockholm infört den typen av verksamhet.

– Vi har helt klart legat efter. Men vi får vara nöjda med att ha kommit i gång nu, för vi tror ju att sprututbytet kommer att fylla en viktig funktion, säger hon.

Här har drygt 100 personer skrivit in sig sedan starten strax före jul. Men sprututbytesverksamheten – en av fyra i Västra Götalandsregionen – handlar om mycket mer än att dela ut sprutor, enligt Magdalena Ydreborg.

– Syftet är ju att minska risken för blodsmittor som hepatit B och C samt hiv. Men det här är också ett sätt att sänka tröskeln att ta sig till vården för den här gruppen. Det är en utsatt grupp som vi vet inte har så mycket kontakter med sjukvården, men där det finns ett stort vårdbehov, säger hon och tillägger:

– Vi vill att det inte ska finnas så många barriärer, som att man ska boka en specifik tid för att komma hit. Sedan är vi ju medvetna om att det tar tid att bygga upp ett förtroende.

Ytterligare ett syfte med mottagningen är att underlätta kontakten med beroendevården – för den som vill.

Mottagningen screenar för hepatit C och hiv, ger vaccinationer mot exempelvis hepatit B och tar hand om både bölder och hudinfektioner och andra hälsoproblem som patienterna behöver hjälp med. Vid behov slussar personalen vidare till andra vårdinstanser. 

Läkare finns på plats flera dagar i veckan, och till mottagningen finns även barnmorska och kurator knutna.

Framöver är tanken bland annat att på plats på sprututbytet kunna erbjuda behandling med de nya läkemedel som revolutionerat behandlingen vid hepatit C och där aktivt missbruk inte längre är en kontraindikation för behandling.

Panos Vasilakis, vårdenhetschef och ansvarig för sprututbytesverksamheten, påpekar dock att patienten måste kunna fullfölja behandlingen, till exempel komma till mottagningen kontinuerligt, för att få ett bra behandlingsresultat.

– Vi har några patienter med nyupptäckt hepatit C som är aktuella. Men även patienter med tidigare känd hepatit C, säger han.

Snart räknar han även med att kunna börja dela ut överdosmotgiftet naloxon till personer med risk för opioidöverdos – något som rekommenderas starkt i hela hälso- och sjukvården i de nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende som Socialstyrelsen publicerade i slutet av januari.

– Vi har ett nära samarbete med substitutionsmottagningen som finns här intill. De har redan börjat dela ut naloxon till personer med ett intravenöst heroinmissbruk. Jag tror att vi också är i gång inom kort, säger Panos Vasilakis.

I Stor-Göteborg, som är mottagningens upptagningsområde, finns gissningsvis någonstans mellan 900 och 1 200 personer som injicerar droger. Och personalen hoppas att betydligt fler än nu med tiden ska hitta till sprututbytet. Inte minst när mottagningen, som än så länge huserar inne på infektionsmottagningen, flyttar in i egna, nybyggda lokaler i april.

Enligt Läkartidningens kartläggning är det i dag Värmland, Dalarna, Västmanland, Västernorrland, Örebro, Jämtland Härjedalen och Gävleborg som ännu inte börjat erbjuda sprututbyte. Men flera av dem är nu på gång.

Både Värmland och Örebro har planer på att dra i gång redan till sommaren.

– Vi siktar på att sätta i gång i maj, men inget exakt datum är bestämt än, säger Lars Edling, infektionsläkare på Universitetssjukhuset Örebro som just nu förbereder för starten.

Såväl Region Jämtland Härjedalen som Region Västernorrland har redan fått tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att bedriva sprututbyte. Och nyligen fattade även Region Dalarna beslut om att ansöka. Där är förhoppningen att komma i gång under året.

Region Västmanland fattade redan 2017 beslut om att ansöka om tillstånd hos IVO – men har ännu inte gjort det, enligt Karin Torberger, primärvårdschef.

– Ansökan till IVO är inte inskickad då den kräver att det finns en lokal, en adress till verksamheten. Vi väntar fortfarande på att få tag i en lämplig lokal innan vi kan gå vidare. Det gör det svårt att säga exakt när vi kan starta, säger hon.

Även Region Gävleborg, som tidigare varit den enda region som sagt sig inte ha frågan på agendan, tycks nu vara med på noterna. Här fick hälso- och sjukvårdsdirektören Göran Angergård nyligen i uppdrag att börja förbereda inför en ansökan till myndigheten.

– Hälso- och sjukvårdsnämnden har ännu inte fattat beslut om att ansöka. Vår plan är att få med det i budgeten för 2020. Om det fattas ett beslut om att ansöka så borde införandet kunna ske under 2020, säger han.

På flera håll där det redan i dag finns sprututbyten är dessutom nya mottagningar på gång. Ett exempel är Stockholm, som nu ska få ytterligare en mottagning, förutom den som redan sedan 2013 finns vid Capio S:t Görans sjukhus. Även Region Blekinge har flaggat för att vilja öppna ytterligare ett sprututbyte.

Under tiden som Läkartidningen befinner sig på sprututbytet i Göteborg droppar det då och då in patienter som vill byta sprutor. Men det blir aldrig fullt i väntrummet, där sju patienter kan sitta samtidigt.

– Tanken är att de inte ska behöva sitta och vänta så länge, utan vi försöker få till ett visst flöde. Väntrummet i våra tillfälliga lokaler är litet och skulle kunna vara anledning till konflikt, även om vi inte haft någon sådan hittills, säger Frida Asteberg, sjuksköterska och sektionsledare, som just sagt hej då till ännu en patient.

Enligt Frida Asteberg jobbar personalen på sprututbytet mycket med att få patienterna att känna sig respekterade och välkomna. 

– Det är det allra viktigaste, tycker jag. Vi vill att de ska känna sig så trygga här att de vågar vara öppna med oss, säger hon och fortsätter:

– Vårt mål är inte att alla ska bli drogfria. Men de vi på något sätt kan hjälpa till drogfrihet vill vi försöka hjälpa. Målet är ju primärt att minska risktagandet för dem medan de har sitt missbruk, och då är det väldigt viktigt att tröskeln är låg. 

Tillstånd gäller i två år

  • 2006 infördes en lag om utbyte av sprutor och kanyler för att förebygga spridning av hiv och andra blodburna infektioner hos personer som injicerar droger.
  • Regionerna måste ansöka om tillstånd hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att få starta sprututbytesverksamhet. Tillstånd ges för två år.
  • Tidigare krävdes en överenskommelse mellan regioner och kommuner kring införande av sprututbyte. Men sedan den kommunala vetorätten slopades den 1 mars 2017 läggs ansvaret för sprututbytesverksamheterna helt och hållet på regionerna. Regioner och kommuner ska dock samråda i frågan.

14 regioner har infört sprututbyte

Region Skåne

Region Stockholm

Västra Götalandsregionen

Region Halland

Region Jönköpings län

Region Kalmar län

Region Blekinge

Region Kronoberg

Region Norrbotten

Region Västerbotten

Region Uppsala

Region Sörmland

Region Östergötland

Region Gotland