Enligt en ny rapport från Socialstyrelsen riskerar barn och unga med komplicerade psykiatriska tillstånd och stora sociala vårdbehov att inte få den hälso- och sjukvård de har rätt till.

Det gäller särskilt barn och unga som med stöd av LVU (lag med särskilda bestämmelser om vård av unga) tvångsvårdas på HVB-hem som drivs av Statens institutionsstyrelse (SIS). Dessa individer löper enligt Socialstyrelsen stor risk att inte få hälso- och sjukvård på lika villkor som andra.

– Vården förväntas vara jämlik för de här barnen med de största vårdbehoven, men vi ser att det finns avgörande brister i samverkan mellan socialtjänsten, barn- och ungdomspsykiatrin, BUP och hälso- och sjukvården, säger Pär Alexandersson, projektledare vid Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Nu föreslår Socialstyrelsen bland annat att pilotverksamheter med en ny särkild form av integrerad vård för vissa barn och unga som vårdas enligt LVU startas.

Tanken med de här särskilda formerna av integrerad vård är att socialtjänsten ska samverka med hälso- och sjukvården och att läkare, sjuksköterskor och psykologer ska finnas knutna till boendet.

Detta skulle enligt Socialstyrelsen kunna ge dem som vistas i boendena möjlighet att få samma stöd och vård som andra barn och unga i samhället.

Enligt en undersökning som ingår i rapporten hade 40 procent av ungdomarna på SIS utrednings- och behandlingsavdelningar varit i något akut psykiatriskt tillstånd, som panikattacker, självmords- eller självskadebeteende under det senaste halvåret. 71 procent av barnen och ungdomarna hade minst en psykiatrisk diagnos. 45 procent hade minst två dokumenterade psykiatriska diagnoser.