Socialstyrelsen är den myndighet som beslutar om särskilt förordnande för personer utan legitimation så att de kan arbeta inom hälso- och sjukvården.

Men Socialstyrelsen har, med stöd av ett bemyndigande från regeringen, infört föreskrifter som gör det möjligt för regionerna att själva besluta om särskilt förordnade. Det gäller exempelvis vid anställning av AT-läkare.

Men de här föreskrifterna får inte tillämpas eftersom regeringens bemyndigande står i strid med lagen. Det konstaterar Kammarrätten i Stockholm i en ny dom.

»Kammarrätten konstaterar att patientsäkerhetslagen uttömmande reglerar frågan om vilken myndighet som ska besluta om särskilda förordnanden. Regeringen kan inte genom en förordning ge Socialstyrelsen rätt att ändra detta. Bemyndigandet i patientsäkerhetsförordningen får därför inte tillämpas«, skriver kammarrätten i ett pressmeddelande.

Kammarrättens avgörande handlar om ett ärende där Socialstyrelsen, med stöd av dessa föreskrifter, dragit tillbaka en regions rätt att besluta om förordnandet för en enskild icke legitimerad läkare.

Socialstyrelsen ansåg att det kunde finnas brister i personens medicinska kunskaper och lämplighet vilket kunde utgöra en patientsäkerhetsrisk. Socialstyrelsens beslut överklagades av läkaren till kammarrätten, som alltså kom fram till att beslutet fattats med stöd av en föreskrift som inte får tillämpas.

Nu ska Socialstyrelsen analysera kammarrättens dom närmare.

– Vi håller på att granska domen nu, och kommer att ta ställning till om vi ska överklaga den eller inte. Det är egentligen det vi har att säga nu. Vi har inte gjort något ställningstagande ännu, säger Caroline Norström, jurist vid Socialstyrelsen, till Läkartidningen.

Kammarättens dom finns att ta del av här.