17 av Läkarförbundets 38 specialitetsföreningar har svarat på tidningens enkät, där de tillfrågats om nuläget vad gäller tillgång på specialister samt hur de bedömer läget om fem respektive tio år.

Många varnar för en akut brist. Allergologer, patologer och lungmedicinare uppger att bristen på specialister är så stor att det kommer att bli svårt att skrapa ihop handledare för att lära upp nya ST-läkare.

Caroline Nilsson från specialitetsföreningen i allergologi beskriver situationen som »katastrofal« och enligt Irina Alafuzoff från Svensk förening för patologi är medelåldern för landets få patologer oroande hög: 

»I dag klarar vi uppdraget endast tack vare en relativt gedigen pensionärsgrupp som arbetar från några dagar i veckan till heltid«, uppger hon i enkätsvaret till Dagens Medicin.

I flera föreningar finns det även en oro över att rekryteringen till specialiteterna kommer att försvåras ännu mer när allmäntjänstgöringen slopas. Men det råder inte brist överallt. En del föreningar uppger att tillgången på specialistläkare både kort och längre sikt är god, framför allt i storstäderna. Det gäller till exempel onkologer, ortopeder och njurmedicinare.