I augusti förra året fick Åsa Kullengren i uppdrag av regeringen att göra en total översyn av hälso- och sjukvårdens kapacitet att hantera allvarliga kriser. Det skulle kunna handla om stora bränder, spridning av smittsamma sjukdomar, terrorattacker eller krig.

I uppdraget ingår att se över nuvarande ordning för att säkerställa att det finns läkemedel och annan hälso- och sjukvårdsmaterial.

Utredningen ska vara klar först 31 december nästa år. Men i avvaktan på förslag har regeringen beslutat att redan nu ge Folkhälsomyndigheten i uppdrag att säkerställa tillgången på vissa antibiotika för beredskapsändamål.

– Att hälso- och sjukvården har tillgång till antibiotika oavsett yttre omständigheter är viktigt för Sveriges beredskap och motståndskraft, säger socialminister Lena Hallengren (S) i ett pressmeddelande.

Uppdraget löper till 2021, med en avrapportering 2020.