Enligt siffror från Sveriges Kommuner och landsting fortsatte antalet överbeläggningar i den somatiska vården att öka mellan 2017 och 2018. Från 4,4 till överbeläggningar per 100 vårdplatser 2017 till 4,8 i fjol. 

Men de regionala skillnaderna är stora. För storstadsregionerna, Stockholm, Skåne och Västra Götaland, visar siffrorna på att antalet överbeläggningar ökat jämfört med förra året.  

Men i 14 av regionerna har antalet överbeläggningar minskat något under fjolåret. 

En av dessa regioner är Västmanland. Enligt SKL:s siffror hade regionen i snitt 7,2 överbeläggningar per 100 vårdplatser 2017. För 2018 var motsvarande siffra 5,2. 

Håkan Wittgren, sjukhusdirektör för Västmanlands sjukhus, pekar på flera saker som bidragit till förbättringen. En huvudorsak är arbetet kring den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, som tycks ha gett effekt vad gäller hur snabbt kommunerna »tar hem« färdigbehandlade patienter.

– Vi körde inte igång skarpt förrän i höstas men vi har arbetat oerhört noggrant med det här. Det kanske alla har gjort, men vi har uppfattat ett väldigt bra samarbete med kommunerna med att ta fram regelverk, processer och planering. Vi ser även nu i början av det här året att det finns klara indikationer på att det jobbet faktiskt har fått en reell effekt, säger Håkan Wittgren till Läkartidningen.

Enligt honom är en annan bidragande orsak att man inom Västmanlands sjukhus hjälps åt på ett bra sätt när det blir ont om vårdplatser.

– När det är »tjockt på huset« har vi något som heter fördelningsgruppen. Vid behov samlas alla vårdplatskoordinatorer och någon form av klinikansvarig för slutenvårdsklinikerna och gör en handlingsplan. Det arbetar vi med löpande. Det är säkert inget unikt, men det som varit en fördel är att det faktiskt har skapat en mindre känsla av Svarte Petter-spel. Det blir ett gott samarbete där man försöker hjälpa varandra, säger Håkan Wittgren.

En tredje bidragande del är att man under förra året startat ett mobilt team från geriatriken. Syftet är att ge stöttning och trygghet i utskrivningsprocessen för äldre patienter.

– Det här har vi kört ett år och vi håller på att utvärdera det, men det indikerar också positiva effekter, säger Håkan Wittgren.

Men trots att Region Västmanland förbättrat siffrorna för 2018 jämfört med året innan ligger man ändå över rikssnittet på 4,8 överbeläggningar per 100 vårdplatser.

Hur ska ni göra framåt för att ytterligare minska antalet överbeläggningar?

– Vi har indikativa siffror på att trenden går åt rätt håll. Vi följer det här nogsamt och meningen är att vi ska hela tiden försöka jobba nära kommunerna så att det inte stockar sig utan att de här flödena ska bli väldigt aktiva.

– Vi tror att vi ska kunna förbättra siffrorna ytterligare genom att vässa de här bitarna och att det blir del av tänket runt utvecklandet av nära vård i framtiden.

Mer information och statistik runt överbeläggningar och utlokaliseringar i vården finns på SKL:s sajt Väntetider.se

Läs också:

Rapport: Utskrivningsklara kvar kortare tid på sjukhus efter ny lag