I kölvattnet av den så kallade »1177-läckan« inleder Datainspektionen nu en tillsyn mot företaget Inera.

Inera ägs av SKL samt landets regioner och kommuner och förvaltar och utvecklar de gemensamma systemen för 1177 Vårdguiden på telefon.

Datainspektionen vill bland annat veta om Inera behandlar personuppgifter som rör sjukvårdsrådgivning på telefon, och i så fall i vilken roll Inera behandlar dessa personuppgifter.

Sedan tidigare har Datainspektionen inlett tillsyn av bolaget Vioce Integrate Nordic, en underleverantör som tillhandahållit telefonsystem för samtal till 1177.

Bakgrunden till Datainspektionens tillsynsärenden är Computer Swedens avslöjande om att 2,7 miljoner telefonsamtal till 1177 Vårdguiden legat oskyddade på nätet.

Enligt Datainspektionen kommer det bli aktuellt att granska fler inblandade aktörer.

Läs mer:

Datainspektionen granskar underleverantör i 1177-läckan

1177-läckan: Kan bli aktuellt med polisanmälan

1177-läckan: Medhelp polisanmäler journalister

1177-läckan: Stockholm vill ha en extern granskning av avtalet