I dag får 40 läkare med utbildning utanför EU/EES som gjorde den senaste omgången av det praktiska delprovet sina resultat. För 34 av dem blir det en mycket glad nyhet.

85 procent klarade den tionde omgången av det praktiska provet, som består av OSCE-cirklar (objective structured clinical examination) och gjordes under två dagar 27–28 februari. Deltagarna prövades på allt från psykiatrisk anamnes och akut handläggning av diabetes till suturering av sår. Resultatet är det näst bästa resultatet hittills (se grafik) och glädjer även Umeå universitet, som ansvarar för det medicinska kunskapsprovet:

– Det är glädjande att se att så många höll hög kvalitet på genomförandet av de praktiska stationerna, säger Magnus Hultin, docent vid Umeå universitet och ansvarig för kunskapsprovet, i ett pressmeddelande.

I juni förra året införde Socialstyrelsen en dispensregel som innebär att tredjelandsutbildade läkare får göra de båda delproven hur många gånger de vill mellan 30 juni 2018 och 30 juni 2019. Även de som »bränt ut sig« enligt de tidigare reglerna får chans att göra om proven under tidsperioden. Det har ökat trycket enormt och antalet platser har utökats för att ge så många som möjligt chansen.

Sedan dispensregeln infördes har provresultaten sjunkit. På det praktiska provet som gjordes i november förra året fick 73 procent godkänt och i september var det bara 65 procent. Vid det teoretiska kunskapsprovet som skrevs i december godkändes bara 8,4 procent. Resultatet för det teoretiska provet som skrevs 16 februari väntas komma i veckan.

– Under hösten har vi fått kritik från studiegrupper för att många har underkänts framför allt på det teoretiska delprovet, men också på det praktiska delprovet. Vi ser nu tecken på att kvalitén på prestationerna hos de som genomför provet förbättrats så att andelen som kan godkännas har ökat, säger Magnus Hultin i pressmeddelandet.

Han tillägger att det både gäller de som gjort provet vid tidigare tillfällen som de som gör det för första gången.

När det senaste provresultatet räknas in blir det genomsnittliga resultatet på det praktiska provet sedan dispensregeln infördes 74 procent. Innan regeln kom låg det på 76 procent.

Nästa teoretiska delprov skrivs i maj och nästa praktiska delprov genomförs i Göteborg 28–29 mars. Från 30 juni 2019 begränsas åter antalet försök. De nya reglerna är dock mer generösa än reglerna som gällde före juni 2018. De sökande får ett till tre försök (tre i stället för två) på sig att klara det praktiska delprovet och perioden den sökande har på sig för att klara samtliga provmoment förlängs från två till fem år. Antalet försök till det teoretiska delprovet är detsamma som tidigare, det vill säga tre.

Totalt har 170 prövande klarat det medicinska kunskapsprovet sedan det gjordes första gången hösten 2016, och 64 har fått en svensk läkarlegitimation den vägen. För de 34 läkarna som just har klarat det praktiska delprovet – och därmed hela kunskapsprovet – är nästa steg att göra en sex månader lång praktisk tjänstgöring, som också är ett krav för att få en svensk legitimation.

Läs mer:

Vägen till en svensk legitimation

Kalmar ny ort för kunskaprovet

Kökaos till medicinska kunskapsprovet

Längre skrivtid och nya chanser i det nya kunskapsprovet

Kunskapsprov vållar debatt

Läkare i brev till Socialstyrelsen: »Kunskapsprovet fyller inte sin funktion«

Provansvarig: »Man bör visa att man behärskar grunderna«

Praktiska delprovet

Syftet är att mäta förmågan att agera som läkare i ett antal kliniska situationer. En förutsättning för att genomföra den praktiska delen är att man först fått godkänt betyg på det teoretiska provet. Det praktiska delprovet genomförs i form av två OSCE-cirklar (objective structured clinical examination):

  • OSCE-cirkel som består av 14 aktiva 6-minutersstationer (dag 1)
  • OSCE-cirkel som består av fyra aktiva 14-minuters OSCE-stationer (dag 2)