Beslutet innebär att alla pojkar i årskurs 5 och 6 i Blekinge ska erbjudas vaccin mot HPV.

– När en av tre får cancer har vi inte tid att invänta regeringen som valt att avvakta. Blekinge blir nu först i Sverige att HPV-vaccinera pojkar, säger Emma Stjernlöf (M), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, till P4 Blekinge.

Som Läkartidningen tidigare har berättat har det gått 1,5 år sedan Folkhälsomyndigheten la fram sin utredning om att införa HVP-vaccin för pojkar. De flesta remissinstanserna var positiva, men Sveriges Kommuner och landsting pekade på att kostnaden skulle bli betydligt högre än vad Folkhälsomyndigheten räknat med och vill få statlig kompensation för detta.

Nyligen fick därför Folkhälsomyndigheten i tilläggsuppdrag att utreda kostnaden ytterligare. Slutsatserna ska lämnas till regeringen redan på måndag nästa vecka.

Flickor har erbjudits vaccination mot HPV inom ramen för det nationella allmänna vaccinationsprogrammet sedan 2010. Syftet har varit att skydda mot livmoderhalscancer.

Men Folkhälsomyndigheten har bedömt att ytterligare 120 cancerfall kan förebyggas varje år om även pojkar vaccineras mot HPV. Hos män handlar det främst om cancer i svalg, penis och anus. 

Läs även:

Kostnaden för HPV-vaccin till pojkar ska utredas ytterligare

Ny regering krävs för beslut om HPV-vaccin för pojkar