Enligt januariöverenskommelsen ska regeringen skapa en köfri barn- och ungdomspsykiatri. Men i en debattartikel i Svenska Dagbladet skriver 28 verksamhetschefer och chefsöverläkare inom BUP att samhället måste ta ett gemensamt ansvar om utvecklingen ska vändas. 

Redan i dag har många verksamheter svårt att klara vårdgarantin. Söktrycket har ökat kraftigt och barn- och ungdomspsykiatrin kan inte ensamt klara ökningen av unga som söker hjälp. Det behövs fler insatser från olika håll, skriver cheferna.

De vill se ett samlat grepp där en förstärkning görs på de ställen där det har störst effekt. Skolan lyfts fram som ett exempel.

”Allt för ofta finns inte de resurser i skolan som behövs för att barnet ska må bra och ha en rimlig chans att lyckas”, skriver cheferna.

De pekar också på att det finns ett glapp mellan elevhälsans uppdrag och BUP.