Det är Borås Tidning som i flera artiklar har granskat ett antal boråsare som pluggar till läkare och tandläkare vid Medical University i Sofia i Bulgarien. Det finns flera frågetecken runt studenterna. Bland annat saknar flera de gymnasiebetyg som krävs för att komma in på läkarutbildningen. Det har även förekommit uppgifter om att man kan muta sig till resultat på utbildningen. 

Enligt Borås Tidning finns också misstankar om att mångmiljonbelopp har gått till kriminella kretsar i stället för till studier.

Nu har Centrala studiestödsnämnden (CSN) beslutat att agera. Utbetalningarna av både lån och bidrag stoppas för sju studenter som saknar gymnasiebetyg för att läsa till läkare.

För tre fyra veckor sedan fick CSN in ett tips om en artikel i bulgarisk press. I den beskrevs tvivelaktigheter kopplat till Medical University i Sofia där många svenskar studerar till läkare.

– I artikeln beskrevs det att en del studenter hade kriminell bakgrund och en del saknade gymnasiebetyg, säger Klas Elfving, pressekreterare vid CSN, till Läkartidningen 

CSN började därför undersöka de svenska studenterna med studiemedel som läser vid universitetet i Sofia.

 – Först hittade vi inget konstigt. Alla dokument: antagningsbevis, studieförsäkran och inrapporterade studieresultat såg bra ut i vår dokumentation, säger Klas Elfving.

CSN tog kontakt med Medical University i Sofia i Bulgarien. Men universitetet vägrade lämna ut uppgifter om läkarstudenterna med hänvisning till dataskyddsförordningen GDPR.

Men när den svenska myndigheten kontrollerade om studenterna hade giltiga gymnasiebetyg, visade det sig alltså att sju läkarstudenter inte hade det.

CSN:s chefsjurist har begärt ut uppgifter om studenterna på nytt från Medical University i Sofia. Kontakter har även tagits med Universitets- och högskolerådets motsvarighet i Bulgarien.

– Vi fortsätter också vår utredning kopplat till flera av de studerande, säger Klas Elfving.

Just nu finns det 84 studenter på skolan som har svenskt studiemedel.

Det har tidigare förekommit problem med läkarstudenter vid Medical University i Sofia. 2017 upptäckte en handläggare på universitetet att antagningsbevisen för sex personer såg konstiga ut och larmade CSN.

– Det ledde till att vi polisanmälde sex personer, varav en dömdes. Så det har förekommit tvivelaktigheter kring studier där tidigare, säger Klas Elfving.