Det är på uppdrag av Folkhälsomyndigheten som SBU har gjort en genomgång av forskning om hur effektivt olika metoder förebygger och minskar spelproblem vid spel om pengar.

SBU har bland annat tittat på effekten av utbildning inom skolan, självavstängning från spel, information i pop up-fönster online och att spelbolag ger återkoppling till individer på deras spelbeteende.

Enligt SBU är det bland annat möjligt att det kan ha effekt när spelbolag uppmärksammar individer på att deras spelbeteende riskerar att bli destruktivt. 

Men överlag behövs mer kunskap om olika metoders effekt.

Enligt Folkhälsomyndigheten ligger resultaten i linje med myndighetens egen översikt från 2016.

– Enligt båda rapporterna är det svårt att vetenskapligt belägga olika metoders effekt, eftersom det ofta saknas jämförbara data och gemensamma mått kring exempelvis spelfrekvens, insatser och graden av spelproblem som en individ har, säger Jessika Spångberg, utredare på Folkhälsomyndigheten, i ett uttalande på myndighetens webbplats.