E-hälsoläkarna har funnits som förening sedan sensommaren 2018. Under hösten ansökte föreningen om att bli yrkesförening i Läkarförbundet. Men fullmäktige röstade, efter en något okonventionell behandling av frågan, nej. 

Efter fullmäktigemötet träffades E-hälsoläkarna och Läkarförbundets presidium för att diskutera hur framtiden skulle kunna se ut för den nya föreningen. Förslaget blev att E-hälsoläkarna skulle ansöka om att bli intresseförening.

Och så blev det. Vid förbundsstyrelsemötet nu i mars ska ansökan behandlas.

– Vi ser en enorm potential i digital teknik som verktyg för att förbättra vården, inklusive arbetsmiljön, säger Nasim Farrokhnia, en av initiativtagarna som arbetar som kvalitets- och forskningsdirektör vid den privata digitala vårdgivaren Kry.

– I dag drivs utvecklingen mycket från brukar- och teknikhållet, till exempel av ingenjörer. Vi läkare skulle kunna ha en mer aktiv roll tillsammans med dem. Vi tror att det är ett måste att använda den digitala tekniken för att ta sig an de utmaningar som finns i vården i dag. Det räcker inte att bara titta på resursfrågan, vi tror att det behövs nya arbetssätt och nya grepp.

Hon saknar en konstruktiv diskussion om den digitala vården och tycker att debatten präglas av ifrågasättande och pajkastning. Det är en utveckling hon hoppas vända med ett medlemskap som intresseförening i Läkarförbundet.

– »Nätläkare« är ett negativt klingade begrepp. Vi ska hela tiden försvara oss. Den digitala vården är här för att stanna, ifrågasätt inte det utan låt oss vara med och se till att det blir så bra som möjligt så att vi som profession är delaktig i den fortsatta utvecklingen, säger Nasim Farrokhnia.

Som intresseförening skulle E-hälsoläkarna kunna närvara vid – och motionera till – fullmäktigemötena. Till skillnad från en yrkesförening kan en intresseförening dock inte bidra med delegater eller delta i omröstningar.

I E-hälsoläkarnas styrelse sitter, förutom Nasim Farrokhnia från Kry, även Tobias Perdahl som är grundare och medicinskt ansvarig på konkurrenten Doktor 24. Styrelsen består också av Isabelle Cehlin som är vd på Medibas, samt Christer Rosenberg som är konsult, sitter i Svensk förening för allmänmedicins delegation för kvalitet och patientsäkerhet och har varit utvecklingschef för Närhälsan i Västra Götalandsregionen.

Föreningen riktar sig »till alla«, både inom den privata och den offentliga sektorn. Den ska försöka fånga upp de läkare som annars inte känner en »naturlig hemvist« i Läkarförbundet. Det var också ett av syftena när föreningen ansökte om att bli yrkesförening förra året.

– Förbundets struktur bygger på specialiteter och den följer den kliniskt verksamme läkaren, säger Nasim Farrokhnia.

– Men ta till exempel de legitimerade kollegorna som inte väljer en fortsatt klinisk bana som specialist, men som är innovatörer inom e-hälsa. Då skulle de per definition bara vara med i Sylf.

Var det en besvikelse att ni inte blev yrkesförening?

– Det var en besvikelse. Men då fanns inte den mognaden. Vi får ta det näst bästa alternativet, att bilda en intresseförening och så får vi se vad som händer i framtiden. Så kan det vara med förändringsprocesser, de är flerstegsraketer – man får börja någonstans. 

 

Läs även:

Nej till e-hälsoläkarförening

Ny läkarförening vill nå fler inom e-hälsa