Nu tas flera steg mot att återinföra viss akut kirurgi och ortopedi på Sollefteå sjukhus. I februari fick Hans Wiklund, regiondirektör i Västernorrland, i uppdrag av hälso- och sjukvårdsnämnden att undersöka om det går att utföra viss akutkirurgi i Sollefteå, under dagtid på vardagar. I dag lämnade han över en tidsplan för utredningen till politikerna, som innebär att en utredning förväntas ligga på politikernas bord i augusti.

Först ska befolkningens behov av akut kirurgi analyseras. Utredningen uppges också behöva beskriva ett flertal medicinska gränsdragningsfrågor inklusive vilka ingrepp som kan utföras, titta på de ekonomiska konsekvenserna och bedöma vilken påverkan det skulle ha på den befintliga planerade kirurgiska produktionen och om flera länsverksamheter än kirurgin berörs.

»Akutkirurgi är dessutom generellt en verksamhet som inte kan bedrivas utan ett fullgott dygnet runt-stöd från andra verksamheter som exempelvis bild- och funktionsmedicin, intensivvård och laboratorieverksamhet«, står det i förslaget till beslut gällande utredningen.

Utredningen ska göras av specialistvården och länsverksamhet kirurgi och ske med god insyn för medarbetarna står det i förslaget. Vikten av samverkan med de fackliga organisationerna betonas också.

Enligt lokaltidningen Allehanda finns även planer på att börja med viss akut ortopedi. Efter nedläggningen av den akuta ortopedin i Sollefteå byggdes ett länscentrum för planerad ortopedi i staden. Verksamhetschefen för ortopedi, Johan Nilsson, säger nu att man vill börja med polikliniska ingrepp i Sollefteå. En utredning pågår. För att göra förändringen behövs dock inget politiskt beslut.

– Bor du i landsbygd så har du alltid längre till sjukhuset. Jag har bestämt mig för att det kan vara möjligt, vi behöver bara strukturera upp det, säger Johan Nilsson till Allehanda. Han uppger att det i så fall ska utföras med den befintliga personalstyrkan.

När det gäller cytostatikabehandling föreslås också att en utredning görs som ska vara klar i augusti. Den ska bland annat undersöka vilken typ av behandling som i så fall är lämplig att ges vid sjukhuset, vilken kompetens som krävs samt vilka risker det kan få för arbetsmiljön och patientsäkerheten. Ett exempel är sjukhusets förmåga att hantera allvarliga allergiska reaktioner till följd av cytostatikabehandling.

För två år sedan förlorade Sollefteå sjukhus BB- och kvinnosjukvård, akutortopedi och akutkirurgi. Det har, som Läkartidningen skrivit om tidigare, orsakat massiva och ihållande protester. Sjukhusockupationen pågår fortfarande och Inspektionen för vård och omsorg har krävt åtgärder efter att den akuta kirurgin och ortopedin försvunnit från sjukhuset.

I veckan gav »rebellkirurgen«, Erik Erichsen, som föreläste i Sollefteå, ockupanterna sitt stöd och gav politikerna en rejäl känga.

– Jag tycker det är bra med civil olydnad. Det behövs mer av sådant. Det är bedrövligt att det ska ta två år innan politikerna börjar tänka på att föra en dialog, sa han enligt Allehanda.

De styrande politikerna försöker få ockupanterna att avsluta aktionen. Under onsdagen hölls ett andra dialogmöte mellan den politiska ledningen i Västernorrland och företrädare för Sollefteå framtidens akutsjukhus, Örnsköldsvik framtidens akutsjukhus och BB-ockupationen i Sollefteå, där också Sveriges Kommuner och landsting deltog som »processledare«. 

Läs också:

Nu utreds om akutkirurgi kan utföras i Sollefteå igen

Klart: BB i Sollefteå läggs ner

Efter decenniers kamp i Sollefteå: Hoppet ute för att få ha kvar hela sjukhuset