– Vi ser det här som en ganska stor förändring av arbetssätt, säger Emelie Hultberg, ordförande i Västra Götalands läkarförening. 

– Läkarföreningen vill därför betona vikten av att en sådan förändring ska diskuteras i de samverkansforum som finns.

Sahlgrenska universitetssjukhuset har erbjudit läkarstudenter på termin tio att söka sommarvikariat på medicinkliniken i Mölndal. I ett brev, vilket Läkartidningen tagit del av, erbjuds studenterna anställning som läkare men där de »kommer att arbeta som sjuksköterskor och utföra sjuksköterskeuppgifter«. Erbjudandet gäller främst sommaren, men även timanställning under hösten och jul- och nyårshelgerna.

Det har lett till många reaktioner från flera olika håll. Vårdförbundet är kritiskt och pekar på att studenterna inte utbildats i omvårdnad och att sjuksköterska är en skyddad titel. Sveriges yngre läkares förening, Sylf, varnar för att det kan bli svårare för läkare att skaffa AT om studenterna arbetar som sjuksköterskor i stället för läkare. 

Läkarförbundets medlemmar företräds av Sveriges akademikers centralorganisation, Saco. Emelie Hultberg säger att Saco har begärt ett extra möte med central samverkansgrupp (CSG) på Sahlgrenska universitetssjukhuset, vilket ska hållas nästa vecka. Hon säger också att sjukhusledningen uttryckt att de är måna om att kravet på förhandling efterlevs.

– Inte minst på reaktionerna i sociala medier har man märkt att det här är en komplex fråga med många bottnar. Då är det verkligen viktigt att man får till en diskussion där man kan diskutera arbetsgivarens förslag och komma med synpunkter. Därför har Saco begärt ett extra CSG, säger Emelie Hultberg.

Vad är ert budskap?

– Budskapet kommer vara att det är viktigt att den här typen av ändrade arbetsformer noggrant måste förankras och förhandlas i vederbörlig ordning. Man får backa bandet och gemensamt fundera över hur detta påverkar såväl patientsäkerhet som arbetsmiljö.

– Vi vet ganska lite om hur man har tänkt sig det här upplägget och under vilka förutsättningar det är tänkt att genomföras. Innan vi har den bilden klar för oss är det svårt att uttala sig för eller emot.

 

Läs även:

Läkarstudenter erbjuds jobb som sjuksköterskor i sommar

Sylf varnar läkarstudenter för sommarjobb som sjuksköterskor