Totalt är det fem forskande läkare som har utsetts till Wallenberg Clinical Scolars och därmed får anslag till sin forskning. Alla får 15 miljoner kronor under en femårsperiod, med möjlighet till förlängning i ytterligare fem år. 

Programmet startade 2014 och är en del av den satsning på 2,5 miljarder kronor som Knut och Alice Wallenbergs stiftelse gjort för att stärka den medicinska forskningen och life science under en tio-årsperiod.

– Tyvärr har de senare årens organisationsförändringar inom sjukvården försämrat de kliniska forskarnas arbetssituation och därmed Sveriges position inom detta viktiga område. Wallenberg Clinical Scholars ger några av de allra främsta kliniska forskarna möjlighet att bedriva forskning i direkt anknytning till sjukvården. Det är av stor betydelse, inte bara för den medicinska forskningen utan också för sjukvården och folkhälsan, säger Vetenskapsakademiens ständige sekreterare Göran K. Hansson i ett pressmeddelande.

De forskare som utsetts är:

Markus Heilig, professor vid Institutionen för klinisk och experimentell medicin vid Linköpings universitet. Forskar på varför vissa människor, men inte andra, utvecklar ett beroende av alkohol. 

Ann Hellström, överläkare och professor vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Göteborgs universitet. Kartlägger vad som krävs för att organen hos för tidigt födda barn ska växa normalt. 

Stefan James, överläkare och professor vid Institutionen för medicinska vetenskaper vid Uppsala universitet. Utvecklar ett system där data från undersökningar och behandlingar inom hjärt-kärlsjukvården tas om hand på ett mer strukturerat sätt. 

Kristian Riesbeck, överläkare och professor vid Institutionen för translationell medicin vid Lunds universitet. Arbetar med att ta fram vacciner mot två bakterier som orsakar öroninflammationer. 

Olle Kämpe, överläkare och professor vid Institutionen för medicin, Karolinska institutet. Studerar varför immunförsvaret hos patienter med autoimmuna sjukdomar attackerar olika vävnader i kroppen och bryter ner dem.