Dvärgbandmask har på senare år påvisats även hos svenska rävar. Och nu kan alltså Folkhälsomyndigheten inte längre utesluta att också människor smittats med parasitinfektionen inom Sverige.

Totalt har tio fall av rävens dvärgbandmask – som kan orsaka allvarlig sjukdom hos människor – rapporteras sedan 2012. De sju tidigare fallen har troligen smittats utomlands. Däremot går det inte att utesluta att de tre senaste fallen smittats i Sverige, enligt Folkhälsomyndigheten.

– Det var väntat att vi förr eller senare skulle få fall av infektion med rävens dvärgbandmask där vi inte kan utesluta inhemsk smitta. Men risken att smittas är fortsatt mycket liten, både i Sverige och i länder där parasiten är betydligt vanligare i naturen än den är här, säger Anders Wallensten, statsepidemiolog, i ett uttalande på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Folkhälsomyndigheten bedömer att enstaka fall kan komma att upptäckas framöver, men att smittan även i fortsättningen kommer att vara mycket ovanlig hos människor. Risken att bli smittad på grund av att man ätit till exempel vilda bär bedöms fortfarande som mycket låg av Livsmedelsverket.

Infektion med dvärgbandmask kan orsaka allvarlig sjukdom och ge symtom som smärta över levern, sjukdomskänsla och viktnedgång. Behandling sker med antimaskmedel och i vissa fall kirurgi.