Statens medicinsk-etiska råd föreslår bland annat att livsduglighetsgränsen i abortlagen ersätts med en fast veckogräns och att feticid erbjuds i samband med sena aborter. Förslaget bemöts genast av kritik.

Svensk förening för obstetrik och gynekologi och Svenska barnmorskeförbundet är kritiska till flera av förslagen i Smers rapport. Gruppernas företrädare skriver i en replik på DN Debatt att de anser att man ska hålla fast nuvarande abortlag och att de är nöjda med det konsensusdokument om handläggning vid abort efter vecka 18+0 som de utarbetat på uppdrag av Socialstyrelsen tillsammans med Svenska neonatalföreningen.

De påpekar också att inga barnmorskor och gynekologer sitter i Smer.  De skriver:

»Vi anser det anmärkningsvärt att SMER, utan specialistkompetens inom ämnet, ifrågasätter rent medicinska åtgärder och omvårdnadsåtgärder i handläggning av abort efter vecka 18+0. Förslagen riskerar att ge ett sämre omhändertagande och lägre patientsäkerhet för kvinnor som genomgår abort. Men de har även genomgripande konsekvenser för den komplexa vårdkedjan kring graviditet och förlossning som vi, inte Smer, har ansvar för.«

Även Hugo Lagercrantz, professor emeritus vid Karolinska institutet, fd verksamhetschef för nyföddhetsvården vid Astrid Lindgrens barnsjukhus, har replikerat på DN Debatt. Han skriver att ingen hjärnforskare, gynekolog eller barnläkare varit medlem i Smers arbetsgrupp, något han finner »märkligt«.

Hugo Lagercrantz anser att om gränsen vid knappt 22 veckor ska göras till en fast veckogräns så behövs skäl för detta. Han efterlyser ett »neurofilosofiskt« perspektiv och en diskussion om när det mänskliga livet börjar.

Han skriver bland annat:

»Före ungefär 24 veckors graviditet kan inte fostret vara medvetet. Nerverna från sinnesorganen, med undantag av luktsinnet, väntar i hjärnans relästation – thalamus – på att nå hjärnbarken, där det anses att medvetandet huvudsakligen är lokaliserat. Utan den kan man inte varsebli varken hörsel-, synintryck eller smärta, även om man kan reagera reflexmässigt.«

Dagens abortgräns vid vecka 22 ger en viss felmarginal, menar han.

Läs också:

Smer: Ersätt livsduglighetsgränsen för abort med fast veckogräns

Jurist: Fosters livsduglighet bör bedömas först efter abort

Gemensamt förslag till riktlinjer vid sen abort klart

Riktlinjer för handläggning av sen abort är på gång

Efter debatten om sena aborter: »Inte Rättsliga rådets sak att tolka abortlagen«

Läkare ska diskutera tolkning av abortlagen med Socialstyrelsen

Läkare på DN Debatt: Kvinnans rätt vid sen abort måste ges företräde

Läkares livräddande insatser för aborterade foster väcker debatt