Det har gått tio år sedan det rapporterades att en patient för första gången – den så kallade Berlinpatienten – såg ut att ha blivit av med sin hiv-infektion efter två stamcellstransplantationer mot leukemi.

Nu rapporteras alltså ännu ett fall i tidskriften Nature.

Den här gången rör det sig om en brittisk patient som förutom hiv också fått diagnosen Hodgkins lymfom.

Patienten fick – precis som Berlinpatienten – stamceller från en donator som på grund av en mutation saknade den så kallade CCR5-receptorn, en receptor som hiv-viruset använder sig av vid infektion. 

Efter 16 månader kunde patienten sluta med sin antiretrovirala behandling. Och efter ytterligare 18 månader syns fortfarande inga tecken på virusaktivitet, enligt forskarna bakom fynden.

Forskarna anser att det här visar – även om det ännu är för tidigt att slå fast att patienten verkligen botats – att Berlinpatienten inte var något undantag. De anser också att fynden ger ytterligare stöd för utveckling av framtida behandlingsstrategier som riktas mot den aktuella receptorn.