Anna Rask-Andersen, huvudskyddsombud för läkarna i Region Uppsala. Foto: Göran Segeholm

Sjukhusledningen på Akademiska sjukhuset har meddelat att det ska öppnas 21 fler vårdplatser inom de närmaste månaderna.

Beskedet kommer som ett svar på en arbetsmiljöanmälan från skyddsombud för Kommunal och Vårdförbundet, som larmat om en mycket svår situation på sjukhusets akutmottagning.

Löftet om fler vårdplatser välkomnas av Anna Rask Andersen, huvudskyddsombud vid Upplands allmänna läkarförening. 

– Det måste till fler vårdplatser, så det är absolut rätt åtgärd. Men frågan är om det räcker, säger Anna Rask-Andersen till Läkartidningen.

Upplands allmänna läkarförening har i en egen anmälan också krävt åtgärder gällande det som beskrivs som mycket allvarliga arbetsmiljöproblem kopplade till vårdplatsbristen och den överfulla akutmottagningen.

Men den så kallade 6:6a-framställan är inte skickad till arbetsgivaren Akademiska sjukhuset, utan till politiker och ledningen i Region Uppsala.

– Det är politikerna som har det högsta ansvaret och det här har att göra med Akademiska sjukhusets underbudgetering, säger Anna Rask-Andersen.

– Läget vi är i nu är en konsekvens av åratal av underbudgetering och sparbeting. Man började med att dra ner på vårdplatser, och det har gjort att det blivit besvärligt med överbeläggningar och utlokaliseringar. Det har i sin tur gett en dålig arbetsmiljö och personalflykt, och då stängs ännu fler vårdplatser. Vi har hamnat i en ond cirkel, och nu har läget blivit väldigt allvarligt, fortsätter hon.

För att på riktigt komma tillrätta med problemen lyfter hon i anmälan fram det radikala förslaget att förstatliga Akademiska sjukhuset.

Anna Rask-Andersen menar att Region Uppsala varken har de ekonomiska musklerna eller den kompetens som krävs för att driva sjukhuset.

– Vi yrkar på att sjukhuset ska tas över staten eller drivas i någon annan form. Det här går inte. Nu har landstinget haft sjukhuset i 35 år, och det är förfärligt vad det har lett till.

Läs mer:

Sjukhusledningen lovar fler vårdplatser på Akademiska

Skyddsombud anmäler akuten på Akademiska