Det är Ekot som rapporterar att IVO nu ska göra en riktad tillsyn och granska beslut om behandlingsbegränsningar. Beskedet kommer efter att Ekots granskning visat på allvarliga brister.

Enligt Ekot hade beslut i flera fall fattats på ett sätt som stred mot Socialstyrelsens föreskrifter. Och i vissa fall var felen så allvarliga att experter ansåg att patienter riskerat att dö i onödan. Det kunde handla om att beslut om olika patienter blandades ihop, att besluten inte motiverades eller att de fattats på felaktiga grunder.

IVO:s tillsyn planeras i första hand ske i södra Sverige. Men Erik Tingberg, tillsynsläkare vid avdelning syd, tror att bristerna är lika stora i hela landet.

Att IVO inte sett omfattningen av problemen tidigare kan bero på att patienter och anhöriga inte fått kännedom om beslut om behandlingsbegränsningar, enligt Erik Tingberg.

– Det är sällan det blir ett ärende av det, så den här saken kanske glöms bort och kommer aldrig till vår kännedom överhuvudtaget, säger han till Ekot.

Samtidigt uppger flera regioner att de nu gör förändringar i hur de hanterar beslut om att inte ge livsuppehållande behandling.

Till exempel har Region Gävleborg arbetat fram en ny mall som ska användas när besluten fattas. Och i Region Stockholm har alla sjukhus fått i uppdrag att se över hur besluten om behandlingsbegränsningar hanteras, enligt Ekot.

Även inom Västernorrland, Västra Götaland, Östergötland, Gotland och Uppsala sker förändringar.