I tisdags gjorde Svenska Dagbladet en jämförelse mellan svensk och finsk sjukvård. Det framkom bland annat att vårdpersonalen i Finland jobbar hårdare och att läkare tar emot nästan dubbelt så många patienter. 

Svensk sjukvård har problem med bland annat vårdplatser som en konsekvens av personalbrist. Det påverkar också tillgängligheten. Den svenska vården brukar dock rankas högt. Det gör också Finlands, men där är väntetiderna till specialistvården betydligt mycket kortare. Slutsatsen är att vårt grannland i öster får mer vård för pengarna.

I artikeln intervjuas Maaret Castrén som arbetat på Södersjukhusets akutmottagning och som blev Sveriges första professor i akutsjukvård. Numer är hon dock chef över akutverksamheten vid Helsingfors universitetssjukhus. Hon påpekar att Finland har en annan arbetskultur.

– Vi är uppfostrade med att jobba hårt och vara lojala. Har man lovat någonting så håller man det. Man bokar inte babysim som krockar med jobbet eller forskningsmöten och man går inte hem för att hunden har diarré. Men det var jag med om i Stockholm, säger hon till tidningen.

Pia Maria Jonsson, sakkunnig på Institutet för hälsa och välfärd i Helsingfors och med en bakgrund på svenska Socialstyrelsen, tycker att produktiviteten är högre i Finland.

– Om det är bra eller dåligt för personalens hälsa är svårt att säga, men en mätare är ju att det högre tempot ändå inte lett till en lika stor personalbrist som i Sverige, säger hon till SvD.

Hon säger också att Finland satsar mindre pengar på sjukvården, men att personalen är välutbildad och har god moral och etik.

Artikeln blev snart ett samtalsämne på Södersjukhuset där Maaret Castrén arbetat. Personalen tycker att kommentarerna från Finland är orättvisa.

– Det där om hunden är bara barnsligt. Men visst har vi flextid och jourkomp och sociala rättigheter som vi har rätt att utnyttja men som kanske inte finns i Finland, säger Klara Strömberg, ordförande i Södersjukhusets läkarförening, i en uppföljande artikel i SvD på torsdagen. 

Hon tycker inte att man kan strunta i saker som friskvård för personalen och hon tycker att Finland kanske borde titta på Sverige i stället. I synnerhet den yngre generationen ställer högre krav. »Florence Nightingale slutat för gott«, säger hon.

När det gäller att svenska läkare tar emot färre patienter påpekar Klara Strömberg att man arbetar på olika sätt i de båda länderna; svenska läkare har ofta uppdrag som inte är kopplade till själva vårdproduktionen, vilket ger mindre tid till patienter. Många arbetar också övertid utan att det registreras. Att vården blir mer effektiv i Finland säger hon beror på att det finns dubbelt så många vårdplatser där.

– Här får läkarna hämta i väntrummet och sprita britsarna. I andra länder görs det av annan vårdpersonal. 

Läs mer om jämförelsen mellan svensk och finsk vård på svd.se, samt svaret från Klara Strömberg.