»Med ett samlat grepp får vi aktuell kunskap om förekomsten och konsekvenserna av utsatthet«, säger Karin Dahlman-Wright, prorektor vid Karolinska institutet, i ett pressmeddelande.

Hur, var och när sker sexuella och andra trakasserier i universitetsvärlden? Och hur påverkas studie- och arbetsmiljön för de utsatta och andra inblandade? Det är frågor som det nya forsknings- och samverkansprogrammet ska besvara.

Inom ramarna för programmet planeras bland annat en nationell, sektorsövergripande prevalensstudie på området.

– Med ett samlat grepp får vi aktuell kunskap om förekomsten och konsekvenserna av utsatthet och även hur de som utsätter andra ser på sina beteenden, säger Karin Dahlman-Wright, prorektor vid Karolinska institutet, i ett pressmeddelande.

Det är efter att #metoo-uppropen satt fingret på den utsatthet som finns inom universitets- och högskolesektorn som Karolinska institutet, Kungliga tekniska högskolan och Malmö universitet nu tagit initiativ till det hela. 

Enligt pressmeddelandet pekar också forskning – dock bristfällig och delvis inaktuell – mot att det finns stora problem med sexuella trakasserier i universitetsvärlden.