– Det är en stor sjukdomsbörda för barnen att drabbas av rotavirus. Det har också stor påverkan på familjerna och sjukvården. När viruset nu ingår i det nationella vaccinationsprogrammet kommer det att spara både lidande och stora samhällsresurser, säger socialminister Lena Hallengren (S) i ett pressmeddelande.

Lena Hallengren räknar med att lagändringen klubbas av riksdagen under våren. Enligt Sveriges Radio beräknas kostnaden för staten bli 5 miljoner kronor.

Redan för två år sedan utredde Folkhälsomyndigheten frågan om rotavirusvaccin. I det beslutsunderlag som då överlämnades till regeringen ställde sig Folkhälsomyndigheten positiv till att inkludera vaccinet i det nationella vaccinationsprogrammet.

Enligt myndigheten skulle samhällets kostnader kunna minska med 120 miljoner kronor per år om vaccinet erbjöds alla barn.

Trots att det saknats ett formellt beslut om att inkludera rotavirusvaccin i vaccinationsprogrammet har ett antal regioner redan börjat erbjuda vaccinet till spädbarn.

Läs mer:

Tummen upp för att inkludera rotavirusvaccin i vaccinationsprogrammet

Vaccin mot rotavirus kan ingå i det nationella vaccinationsprogrammet