– Vi hade alldeles för många överbeläggningar på våra avdelningar och då var vi tvungna att kraftsamla så att vi kunde ha fler vårdplatser öppna, säger Maria Wiltz, sjukhuschef för Centrallasarettet Växjö och Ljungby lasarett.

Hur har ni gjort kraftsamlingen?

– Genom att prata med personal så att de jobbar extra. Men också genom att andra avdelningar tar emot patienter som de en vanlig dag kanske inte har. 

Hon nämner till exempel BB som tog emot ett par kvinnliga kirurgpatienter och IVA som kan behålla patienter någon extra dag. 

Det är ingen speciell händelse eller omorganisation som ligger bakom den ökade vårdplatsbristen, utan en allmänt svår situation som till slut blev ohållbar. Stabsläget inleddes på måndagen och varje dag fattas nya beslut om huruvida stabsläget ska fortsätta. Förra gången något liknande hände var för ungefär ett år sedan. Och när det händer varar stabsläget i regel några dagar.

– Vi är vana att jobba på det här sättet på somrarna också. För oss är det en metod som fungerar bra, men sedan ska man ju inte utnyttja den i tid och otid, säger Maria Wiltz.

Stabsläge är den lägsta formen av höjd beredskap.