47 procent av de sysselsatta läkarna i Sverige är kvinnor. Det visar statistik från Socialstyrelsen som nyhetsbyrån Siren har sammanställt. 

Men siffrorna, som avser 2016, visar samtidigt att flera andra legitimationsyrken inom vården nästan helt domineras av kvinnor.

Exempelvis är nästan alla barnmorskor i landet kvinnor, och bara några få procent av receptarierna, tandhygienisterna och logopederna utgörs av män.

– Under 70- och 80-talet var det faktiskt en jämnare fördelning. Det har blivit en backlash, säger Elisabeth Dahlborg, professor i vårdvetenskap vid Högskolan väst, till Nyhetsbyrån Siren. 

Vad gäller sjuksköterskor är 88 procent kvinnor, och enligt statistiken är de regionala skillnaderna små. Andelen yrkesverksamma kvinnliga sjuksköterskor varierar endast mellan 85 och 90 procent i landet.

– För sjuksköterskorna rör det sig inte framåt. Snarare var det något fler män när jag blev sjuksköterska 1977, säger Elisabeth Dahlborg.

Enligt henne kan en konsekvens av den ojämna könsfördelningen vara att det blir lägre löner för de kvinnligt dominerade yrkesgrupperna.

– När ett yrke ”feminiseras” kan vi se att lönerna sjunker. Det gäller till exempel för läkare, enligt Elisabeth Dahlborg.

Det finns några yrkesgrupper som har fler yrkesverksamma män än kvinnor. Det gäller bland annat kiropraktor, naprapat, ortopedingenjör och sjukhusfysiker.